1260 (1060) 2016-12-16 - 2016-12-22

Wolontariusze poszukiwani

Fundacja Fly (ul. Świętojańska 36/2) poszukuje wolontariuszy do prowadzenia zajęć w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Fundacji Fly.
Projekt współfinansowany z budżetu miasta oraz MRPiPS (Program ASOS 2014-2020).
Zgłoszenia (CV oraz krótki opis proponowanych zajęć) należy przesłać na adres e-mail: biuro@fundacjafly.pl.

***
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria poszukuje wolontariuszy. Stowarzyszenie zajmuje się pomocą osobom niepełnosprawnym, starszym, długoterminowo chorym oraz dzieciom w trudnej sytuacji rodzinnej.
Wolontariusz sam decyduje, ile czasu może poświęcić na pomoc innym.
Osoby zainteresowane wolontariatem fundacyjnym (w wieku przynajmniej 16 lat) mogą kontaktować się pod nr. tel. 664 909 144.
***
Centrum Współpracy Młodzieży poszukuje wolontariuszy w wieku 18-30 lat do pracy na okres 2-12 miesięcy w Grecji i na Ukrainie.
 Wolontariusz ma zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, transport oraz kieszonkowe. Projekt jest realizowany w ramach Wolontariatu Europejskiego (EVS) Programu Erasmus +.
 W każdym z zaproponowanych krajów wolontariusze będą realizować inne działania, zależne od rodzaju działalności organizacji przyjmującej.
Szczegóły na www.cwm.org.pl.
***
Stowarzyszenie Perspektywa zaprasza do odbycia praktyki/stażu w świetlicy socjoterapeutycznej studentów 4 i 5 roku oraz absolwentów pedagogiki, psychologii, najlepiej po odbytym szkoleniu socjoterapeutycznym (minimum 3 miesiące).
Mile widziane osoby lubiące kontakt z dziećmi, mające swoje pasje i ciekawe zainteresowania. Po odbyciu stażu istnieje możliwość zatrudnienia.
CV należy przesłać mailowo na adres stow.perspektywa@wp.pl.

ikona