1261 (1061) 2016-12-23 - 2017-01-12

95 lat Portu Gdynia

2017 rok przyniesie kolejny jubileusz – 95-lecie powstania portu w Gdyni, jednego z najważniejszych na Bałtyku, który stał się początkiem nowoczesnego miasta, dzięki któremu tysiące ludzi zyskało miejsca pracy. 23 września 1922 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o budowie portu w Gdyni – i ta data uznawana jest za jego formalny początek.
W roku 1920 wiceadmirał Kazimierz Porębski, szef Departamentu Spraw Morskich Ministerstwa Spraw Wojskowych, zlecił inż. Tadeuszowi Wendzie wybranie miejsca na budowę przyszłego portu i wykonanie projektu. Inżynier Tadeusz Wenda wskazał właśnie Gdynię, jako najdogodniejsze miejsce jego lokalizacji.
Gdynia uosabiała wysiłek państwa i społeczeństwa na morzu, którego orędownikiem było wielu wybitnych Polaków. Eugeniusz Kwiatkowski (minister przemysłu i handlu w latach 1926-1930) wielokrotnie nawoływał: Chcemy trzymać się morza! i to hasło stało się motywem przewodnim jego działalności. Stefan Żeromski – polski prozaik, publicysta, dramaturg, nazwany „sumieniem polskiej literatury”, pisał o budowie portu w Gdyni: (...) Trzeba ten port, jego obraz, jego niezbędną konieczność, jego narodowe widziadło w duszach ludzkich wykuwać, ryć w sercach, ciosać w granicie woli. Trzeba otoczyć to dzieło pospólną miłością. Trzeba je za dnia i nocy budować wszystkimi ziemiami i całym narodem.
Gdyński port od początku był główną bazą linii regularnych utrzymujących handlowe połączenia Polski z całym światem, pionierem konteneryzacji w końcu lat 70. To w Gdyni zbudowano pierwszy w Polsce terminal ro-ro obsługujący wymianę handlową z Finlandią oraz unikatową bazę ułatwiającą eksport polskich nawozów sztucznych.
Dziś Gdynia, zbudowana jako jeden z najnowocześniejszych europejskich portów, stanęła przed kolejnym ważnym wyzwaniem. Przyjmowanie w porcie coraz większych kontenerowców oceanicznych nie będzie możliwe bez realizacji budowy większej obrotnicy i dalszego pogłębienia portowych akwenów. Trwa więc dostosowywanie parametrów infrastruktury portu do prognozowanych wielkości i typów statków.
Port Gdynia to jeden z najważniejszych ośrodków morskich na południowym Bałtyku. Uznana marka w systemach transportowo-logistycznych na całym świecie. W 2022 roku minie sto lat historii projektu kreślonego przez czołowych polskich inżynierów, ludzi nietuzinkowych, odważnie patrzących w przyszłość. Zakładane na najbliższe 6 lat projekty umożliwiają otwarcie nowego rozdziału tej historii.