1261 (1061) 2016-12-23 - 2017-01-12

Czas na wnioski – dotacje na remonty zabytków

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XXXIX/861/10 z 27.01.2010 r. w terminie do 10 stycznia 2017 r. można składać wnioski o udzielenie z budżetu Gdyni dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane.
 Dotacje mogą być przyznane na prace przy zabytkach wpisanych do rejestru, w tym budynkach znajdujących się na obszarach zabytkowych, w granicach administracyjnych Gdyni.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków ubiegania się o dotacje oraz obowiązkowy formularz wniosku dostępne są na stronie internetowej: www.gdynia.pl/zabytki pod hasłem „dotacje”.
Termin składania wniosków upływa 10 stycznia 2017 r.
Informacji na temat dotacji udziela także Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków tel. 58 668 83 43.