1261 (1061) 2016-12-23 - 2017-01-12

Dzwon od marynarzy obwieści powrót do zdrowia

Wygrana walka z rakiem to nieopisana radość i ulga, szczególnie, gdy chodzi o zdrowie i życie najmłodszych pacjentów. Aby symbolicznie uczcić ten moment, w Klinice Onkologii warszawskiego Centrum Zdrowia Dziecka odsłonięto właśnie wyjątkowy dzwon. Jego bicie będzie obwieszczać zakończenie walki z chorobą. Fundatorami Dzwonu Zwycięstwa są pracownicy, studenci i doktoranci Akademii Marynarki Wojennej.
Wzorem wielu szpitali na świecie, w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” zainaugurowano działalność pierwszego w Polsce dzwonu dla pacjentów oddziału onkologicznego.
Opuszczając klinikę, mali pacjenci będą bohaterami ceremonii bicia w dzwon, która obwieszczać będzie koniec terapii i ich powrót do zdrowia. 12 grudnia pierwszy raz w Dzwon Zwycięstwa uderzyła mała Amanda. Nie obyło się oczywiście bez łez wzruszenia całej rodziny przybyłej do szpitala specjalnie na ten moment.
Zwyczaj montowania dzwonów na oddziałach onkologicznych zapoczątkował Kontradmirał Marynarki Wojennej USA Irve Charles. Sam będąc pacjentem, ufundował on dzwon okrętowy na placu szpitala, w którym przebywał. Idea ta szybko rozprzestrzeniła się na całym świecie, a bicie w dzwon dla wielu pacjentów to szczególny moment.
Fundatorami dzwonu dla Centrum Zdrowia Dziecka są studenci, doktoranci, pracownicy i kadra Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, a w szczególności Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich AMW im. Bohaterów Westerplatte, gdzie prowadzona była zbiórka pieniędzy na ten cel.
Dziekan Wydziału, wraz z innymi przedstawicielami Akademii, był obecny na uroczystym odsłonięciu dzwonu. Dodatkowo podarował ponad 100 małych dzwoneczków dla następnych pacjentów. Inicjatorami całej akcji była z kolei grupa SOS – Mieszkańcy Wawra Rodzicom z CZD.
Każdego roku w szpitalu leczone są dziesiątki tysięcy dzieci.