1261 (1061) 2016-12-23 - 2017-01-12

Projekt TENTacle – II gdyńskie Forum Korytarza Bałtyk-Adriatyk

15 grudnia w PPNT odbyło się II gdyńskie Forum Transeuropejskiego Korytarza Transportowego (TEN-T) Bałtyk-Adriatyk. Jego celem było omówienie wyników ankiety, przeprowadzonej wśród kluczowych użytkowników infrastruktury TEN-T na terenie Gdyni.
Z ponad 200 zgłoszonych postulatów, najwięcej dotyczyło nowych inwestycji: Drogi Czerwonej i Obwodnicy Północnej oraz modernizacji istniejących: Trasy Kwiatkowskiego i linii kolejowej 201 (magistrala węglowa Gdynia-Kościerzyna-Bydgoszcz). Wskazano też na znaczenie przygotowania portu do obsługi większych statków (większa i głębsza obrotnica).
Przedstawiono również wyniki ankiety, przeprowadzonej w wśród mieszkańców Gdyni.
Oba badania, a także przyjęty niedawno Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdyni dają bardzo bogaty zbiór danych służących opracowaniu wizji innowacyjnego, przyjaznego dla środowiska węzła miejskiego Gdyni w perspektywie 2030 r. i 2050 r.
Przedstawiciel Ministerstwa i Budownictwa zaprezentował najważniejsze dla całego korytarza TEN-T gdyńskie inwestycje. Są to tzw. „inwestycje punktowe”: dworzec kolejowy Gdynia Główna, Dworzec Autobusowy w Gdyni, terminale drogowo-kolejowe: GCT i BCT oraz port morski i terminal promowy. Z kolei inwestycje „ostatniej mili” to: „Droga Czerwona” (od ul. Morskiej do Trasy Kwiatkowskiego), ulice: Polska i Janka Wiśniewskiego oraz linie kolejowe: 201 (Magistrala Węglowa) i 202 (Gdynia-Gdańsk-Warszawa).
Przedstawiciel PKP PLK informował o dużym zaawansowaniu przygotowań do modernizacji Magistrali Węglowej (dwa tory, elektryfikacja).
Zarząd Portu przedstawił swoje zadania w projekcie TENTacle – skomunikowanie terminali portowych z „Doliną Logistyczną” – w tym z centralnym parkingiem dla TIR-ów, aby odblokować drogi wewnątrzportowe (szczególnie ul. Polską).
Forum służyło też uzgodnieniu synergii celów projektu TENTacle w Gdyni z celami innych projektów transportowych w Regionie Morza Bałtyckiego – szczególnie w płd. Szwecji i płd. Finlandii. Oba te regiony mają połączenie promowe z Gdynią.