1261 (1061) 2016-12-23 - 2017-01-12

Zmiany w organizacji ruchu od 27 grudnia do 3 stycznia

W związku z organizacją imprezy sylwestrowej od 27 grudnia 2016 r. do 3 stycznia 2017 r.  w centrum Gdyni wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu. Oto szczegóły:
Od 27 grudnia zawężona zostanie jezdnia skweru Kościuszki w rejonie skrzyżowania z ul. Żeromskiego. Zmiana związana jest z montażem sceny vis à vis płyty pomnika Marynarza Polskiego. Zwężenie obowiązywać będzie także na jezdni przy dawnym budynku Dowództwa Marynarki Wojennej RP,
W nocy z 30 na 31 grudnia od godz. 00.00 planowane są kolejne wyłączenia. Nie będzie możliwości przejazdu skwerem Kościuszki na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Świętojańskiej. Zamknięty zostanie także wjazd na skwer Kościuszki od skrzyżowania z ul. Świętojańską i od skrzyżowania z ul. Waszyngtona (w stronę ul. Świętojańskiej) oraz odcinek skweru przed skrzyżowaniem z ul. Borchardta. Nie będzie też możliwości wjazdu na skwer ulicą Żeromskiego,
31 grudnia od godz. 20.30 poza ww. zmianami zamknięta dla ruchu pojazdów zostanie ul. Borchardta.
Podczas imprezy dojazd do Teatru Muzycznego możliwy będzie ulicami Kamiennej Góry, tj. Legionów, Korzeniowskiego, Sienkiewicza, Sędzickiego.
Przywrócenie organizacji ruchu do stanu sprzed 27 grudnia planowane jest w godzinach przedpołudniowych 1 stycznia, za wyjątkiem zawężeń skweru Kościuszki w rejonie skrzyżowania z ul. Żeromskiego i przy dawnym budynku Dowództwa Marynarki Wojennej RP, które pozostaną aż do całkowitego usunięcia konstrukcji sceny – planowane prace demontażowe zakończą się 3 stycznia.
Kierowców prosimy o dostosowanie się do zmienionej organizacji ruchu oraz do poleceń wydawanych przez Policję, Straż Miejską i służby porządkowe organizatora.