1262 (1062) 2017-01-13 - 2017-01-26

Dla najmłodszych

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza 14 stycznia w godz. 9.00-14.00 dzieci w wieku 3-5 lat na zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne do Przedszkola nr 29 (ul. Unruga 53, tel 58 625 09 67).
Udział w zajęciach jest bezpłatny.Program realizowany z funduszy miasta.