1262 (1062) 2017-01-13 - 2017-01-26

Gdynia OdNowa

Gotowy jest już projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni.  Obecnie trwają konsultacje propozycji działań, które, prowadzone na sześciu obszarach miasta, mają za zadanie z jednej strony poprawić jakość życia mieszkańców, z drugiej wykorzystać potencjał tych miejsc.
Na stronie www.gdynia.pl/rewitalizacja znajdą Państwo informacje o terminach konsultacji i sposobach składania ewentualnych uwag do programu.