1262 (1062) 2017-01-13 - 2017-01-26

Gdyńska Trójka pomorskim liderem

III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni ponownie zostało liderem wśród szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim, z 7. miejscem w Polsce. To dane z Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych „Perspektywy 2017", którego wyniki poznaliśmy 10 stycznia.  Gdyńska Trójka po raz 19. z rzędu okazała się najlepszą szkołą na Pomorzu.
To ranking, na który czekają zarówno dyrektorzy szkół i nauczyciele, dla których jest on podsumowaniem całorocznej pracy, jak również władze samorządowe odpowiedzialne za edukację. Pokazuje jakość kształcenia młodych ludzi, a dla gimnazjalistów i rodziców jest pomocny przy podejmowaniu decyzji o wyborze szkoły.
Ranking opiera się na trzech kryteriach w odniesieniu do liceów ogólnokształcących i czterech w przypadku techników. W Rankingu Liceów Ogólnokształcących o miejscu szkoły decydują: sukcesy szkoły w olimpiadach (30%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25%) oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%). Po raz kolejny w tej kategorii uwzględnione są osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.
W Rankingu Techników rozkład kryteriów jest następujący: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).
W ogólnopolskim rankingu znalazły się następujące gdyńskie szkoły:
a) ranking liceów ogólnokształcących: III LO z oddziałami dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP (7. miejsce), VI LO im. Wacława Sierpińskiego (54. miejsce), Katolickie LO im. Jana Pawła II (112. miejsce), II LO im. Adama Mickiewicza (203. miejsce), Ogólnokształcące Liceum Jezuitów im. Św. Stanisława Kostki (207. miejsce), I Akademickie LO im. Zasłużonych Ludzi Morza (214. miejsce), X LO im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II WŚ (247. miejsce), XIV LO im. Mikołaja Kopernika (495. miejsce).
b) ranking techników: Technikum Gastronomiczne w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych (122. miejsce), Technikum Hotelarskie w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych (188. miejsce), Technikum w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych (226. miejsce w woj. pomorskim).
Wśród liceów ogólnokształcących na najwyższym stopniu podium jest XIII LO w Szczecinie, na drugim stopniu podium XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie, a na trzecim – Liceum Akademickie UMK w Toruniu. Wśród techników zwyciężyło Technikum Elektroniczne w Bydgoszczy. Drugie jest Technikum Łączności nr 14 w Zespole Szkół Łączności w Krakowie. Na miejscu trzecim – Technikum nr 7 w Nowym Sączu.
Szczegóły na www.perspektywy.pl.