1262 (1062) 2017-01-13 - 2017-01-26

Nowy rok, nowa edycja Nagrody Literackiej Gdynia

Prezydent Gdyni – Wojciech Szczurek – ogłasza XII edycję ogólnopolskiego konkursu Nagroda Literacka GDYNIA dla najlepszych książek ubiegłego roku. To równorzędne wyróżnianie poetów, prozaików, eseistów oraz tłumaczy, ważne i unikalne w polskim środowisku literackim. Jest to jedna z bardziej znaczących i prestiżowych polskich nagród literackich.
Zapraszamy do składania książek wydanych w roku 2016 w czterech kategoriach: proza, poezja, eseistyka i przekład na język polski. Książki muszą być napisane w języku polskim i wydane po raz pierwszy w 2016 roku.
Kandydatury do Nagrody mogą zgłaszać do 31 stycznia 2017 r. wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, a także: wydawnictwa  i osoby reprezentujące instytucje kultury oraz media o charakterze literackim, za pośrednictwem Sekretarza Kapituły Natalii Gromow (Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, ul. Świętojańska 141-143, 81-401 Gdynia; tel. 58 622 73 55, faks 58 622 64 17; e-mail: sekretariat@bibliotekagdynia.pl).
Nagroda w każdej kategorii wynosi 50 tys. zł. Finał konkursu odbędzie się we wrześniu 2017 roku. Zasady zgłaszania kandydatur określa Regulamin Nagrody dostępny na stronie nagrodaliterackagdynia.pl w zakładce „Nagroda” – http://bit.ly/NLGdynia
Nagroda Literacka GDYNIA została powołana do życia w 2006 roku przez Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka w celu uhonorowania wyjątkowych osiągnięć żyjących, polskich twórców. Jest przyznawana rokrocznie autorom najlepszych książek wydanych w poprzednim roku.
NLG jest rozbudowaną inicjatywą miasta, skierowaną zarówno do polskich pisarzy, jak i odbiorców współczesnej literatury. Nieustannie ewoluuje i poszerza zakres swojej działalności.
Pod szyldem „GDYNI” przyznawane są nie tylko laury, ale też organizowane liczne proczytelnicze, społeczne przedsięwzięcia.