Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1263 (1063) 2017-01-27 - 2017-02-03

„Klucze do samodzielności”

Centrum Integracja Gdynia (ul. Traugutta 2) poszukuje asystentów – osób z niepełnosprawnością w wieku 19-35 lat, które chciałyby włączyć się w działania przy realizacji projektu „Klucze do samodzielności”.
Pod okiem mentorów – specjalistów i pracowników centrum, asystenci będą mieli okazję nie tylko do poszerzenia wiedzy na temat sytuacji niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni, ale także do samodzielnego przygotowania spotkań i konsultacji z zakresu niepełnosprawności.
Zdobyte doświadczenie, kontakty, wsparcie środowiskowe, mogą być dużym krokiem na drodze do aktywizacji zawodowej.
Po skończonym projekcie „Klucze do samodzielności” istnieje możliwość nawiązania współpracy z centrum (pod uwagę będzie brana wiedza, doświadczenie i zaangażowanie).
Zgłoszenia osobiste w siedzibie Centrum Integracja Gdynia (ul. Traugutta 2), tel. 570 066 306, w terminie do 15 lutego.

ikona