1263 (1063) 2017-01-27 - 2017-02-03

Dla najmłodszych

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza:
 – dzieci w wieku 3-5 lat 28 stycznia w godz. 9.00-14.00 na zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne do Przedszkola nr 44 (ul. Tatarczana 4,  tel. 58 629 30 62).  
 –  dzieci w wieku przedszkolnym 8 lutego w godz. 16.30-19.00 na spotkanie ze specjalistami (logopedzi, oligofrenopedagog, psycholog) do Przedszkola nr 7 (ul.Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44).
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program realizowany z funduszy miasta.
***
18 lutego o godz. 10.00 w ramach projektu „Przedszkole w szkole” w SP 23 (ul. Grottgera 19) odbędzie się spotkanie „Matematyka dla przedszkolaka”.
Rejestracja mailowa: ssp23gdynia@wp.pl. Wstęp wolny.
***
Przedszkole nr 18 (ul. Krawiecka 35)zaprasza dzieci w wieku 2,5-5 lat (nieuczęszczające na co dzień do przedszkola) na zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne 28 stycznia w godz. 9.30-11.30.

ikona