1263 (1063) 2017-01-27 - 2017-02-03

Dla sprzedawców alkoholu

31 stycznia mija termin składania  oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2016 r., oraz wnoszenia opłaty za korzystanie z zezwoleń w 2017r.  
Druki można otrzymać w pokoju 223 (II piętro) Urzędu Miasta Gdyni w godz. 8.00-16.00 lub pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/alkohol. Oświadczenie wraz z dowodem wpłaty dokonanej w kasie urzędu lub na konto PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 44 14 40 1026 0000 0000 0033 5045 należy złożyć do 31 stycznia 2017 r. w pokoju 223.

ikona