1263 (1063) 2017-01-27 - 2017-02-03

Gdyński Biznesplan – ostatni dzwonek

To ostatni dzwonek, aby wziąć udział w konkursie na Gdyński Biznesplan. Zgłoszenia przyjmowane będą do 31 stycznia 2017 r.
W tym roku projekty w konkursie na Gdyński Biznesplan można składać w trzech kategoriach: Innowacyjne rozwiązania i technologie, Przedsiębiorczy student i Open.
Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl. Termin zgłoszeń upływa 31 stycznia 2017 r.