1263 (1063) 2017-01-27 - 2017-02-03

Gdyński głos w sprawie Brexitu

16 stycznia Stanisław Szwabski, Radny Miasta Gdyni, Przewodniczący Grupy EA spotkał się z w ramach Konferencji Przewodniczących Komitetu Regionów z Michelem Barnier, głównym unijnym negocjatorem wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.
Dyskusja dotyczyła refleksji nad przyszłymi relacjami z Wielką Brytanią oraz roli władz lokalnych i regionalnych z UE w negocjacjach.
W ramach rozmowy przedstawiona została wizja i różne scenariusze dla Komitetu Regionów podczas negocjacji, jak i po 2019 roku. W trakcie rozmowy Stanisław Szwabski zasugerował, by potraktować negocjacje tematycznie.
Takie podejście pozwoliłoby mieć jaśniejszy obraz wpływu Brexitu na codzienne życie obywateli w poszczególnych krajach.
W świetle debaty Komitet Regionów powinien zidentyfikować odpowiednią metodę wyważonych działań zgodnych z kompetencjami władz lokalnych i regionalnych.
Brexit powinien być stosowany jako katalizator dla procesu zapewnienia odpowiednich narzędzi niezbędnych do zagwarantowania skutecznych polityk UE po wyjściu z niej Wielkiej Brytanii.
Michel Barnier ustosunkował się do wypowiedzi Stanisława Szwabskiego i wskazał na potrzebę podejścia trzyfazowego do negocjacji tj. Brexit, następnie negocjacje a na końcu okres przejściowy oraz pokreślił wolę bliskiej współpracy z władzami lokalnymi i regionalnymi.
Zapewnił również, że głównym negocjatorem ze strony Wielkiej Brytanii pozostanie jej rząd.