1263 (1063) 2017-01-27 - 2017-02-03

Granty na kulturę przyznane

Nie tylko drogi i chodniki czy inne inwestycje. Gdynia co roku przekazuje niemałe środki na realizację wydarzeń kulturalnych proponowanych przez zewnętrzne instytucje, organizacje czy fundacje. Poznaliśmy projekty, które zostaną zrealizowane w 2017 roku przy współudziale finansowym miasta. Tegoroczna pula to 375 tysięcy złotych.
Aby wyłonić najlepsze propozycje, ogłoszony został otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Wśród 20 propozycji, które zyskały uznanie komisji, są kontynuacje wydarzeń już wcześniej realizowanych w mieście, ale znaleźli się też debiutanci.

Najwięcej, bo 65 tys. zł otrzyma Fundacja Klinika Kultury na realizację letniego festiwalu Teatru Gdynia Główna pt. Pociąg do Miasta 2017. W jego ramach będzie można obejrzeć bezpłatne, otwarte dla wszystkich spektakle, dla których sceną będą przywrócone do życia stare gdyńskie budynki, zapomniane podwórka i nowoczesne obiekty. Ta sama fundacja otrzyma również 31 tys. zł na kolejny edukację kulturalną w Teatrze Gdynia Główna pod nazwą Akcja/Edukacja.
Miasto dofinansuje też kilka projektów związanych z kinem. Pomorska Fundacja Filmowa na przykład otrzyma po 20 tysięcy złotych na realizację trzech zadań: organizację 16. Pomorskich Warsztatów Filmowych, projekt Bajka w Centrum i 10. Przegląd Amatorskich Filmów Uczniowskich Albatrosy. Z kolei Fundacja Okonakino zrealizuje dzięki wsparciu miasta projekt pt. Klimat na zmiany (12 000 zł), a Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa zorganizuje Dni krytyki filmowej (za 24 300 zł) oraz Filmową Majówkę w Dzielnicach (za 16 500 zł).
Dzięki miejskim funduszom (13 tys. zł), po Oksywiu i Orłowie, powstanie Mapa Sentymentalna kolejnej gdyńskiej dzielnicy – Grabówka. Realizacją tego zadania zajmie się Stowarzyszenie Traffic Design. Fundacja Blues Club będzie kontynuować organizację bluesowych oraz jazzowych jam sessions (20 000 zł), a Gdyńska Orkiestra Symfoniczna prowadzić będzie edukację muzyczną wśród mieszkańców Gdyni i okolic (10 000 zł). Kolejne projekty związane z obszarem muzyki to: Klub Muzyczny Alternative, który zrealizuje Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa (14 000 zł) oraz Muzyka XXL, zgłoszony przez Fundację Polihymnia (18 503 zł).
Dofinansowanie pomoże też Fundacji Pura przeprowadzić kolejną już, trzecią edycję architektonicznego festiwalu Open House Gdynia (17 547 zł). Pozostałe projekty kulturalne, które otrzymały miejskie środki, to:
Stowarzyszenie Gdyńska Strefa Kultury, Sztuki i Edukacji: Korzenie kultury – baśnie i mity – 11 650 zł,
Fundacja Machina Fotografika: Miejskie Lekcje Fotograficzne – 25 000 zł,
Fundacja Vademecum: Dzieci piszą 3 – 4 000 zł,
Fundacja Vademecum: Wszystko jest filozofią – rozmowy niekontrolowane – 20 000 zł,
Towarzystwo Miłośników Gdyni: Działania społeczno-kulturalne Rozwijajmy swoje pasje – 4 000 zł,
Towarzystwo Miłośników Gdyni: Wydanie Rocznika Gdyńskiego nr 29 – 8 500 zł.
Kontrolę merytoryczną nad realizacją zadań sprawuje Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni.

ikona