1263 (1063) 2017-01-27 - 2017-02-03

Spotkania PTL

Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych zaprasza na bezpłatną naukę mowy zastępczej wszystkich chorych, którzy w wyniku przeprowadzonej operacji utracili głos i dotknięci zostali dolegliwościami utrudniającymi normalne życie.
Stowarzyszenie zajmuje się rehabilitacją poszpitalną głosu i mowy. Dla członków towarzystwa organizowane są obozy rehabilitacyjne z nauką mowy zastępczej oraz prowadzone są spotkania ze specjalistami.

Zajęcia odbywają się w czwartki  w godz. 13.00-15.00. w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 27/31). Kontakt: Henryk Pilawski (tel. 58 698 07 56  lub  604 184 017)
Zadanie finansowane jest ze środków miasta.

ikona