1264 (1064) 2017-02-03 - 2017-02-09

„Klucze do samodzielności” z Integracją

Centrum Integracja Gdynia poszukuje osób z niepełnosprawnością w wieku 19-35 lat, które chciałyby wziąć udział w projekcie „Klucze do samodzielności” w roli asystentów specjalistów centrum.
Pod okiem mentorów – specjalistów i pracowników Centrum, asystenci (najlepszym i najbardziej zaangażowanym zaproponujemy umowę zlecenie w projekcie) będą mieli okazję nie tylko do poszerzenia  wiedzy na temat sytuacji niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni, ale także do samodzielnego przygotowania spotkań i konsultacji z zakresu niepełnosprawności.
Zdobyte doświadczenie, kontakty,  wsparcie środowiskowe, mogą być dużym krokiem na drodze do aktywizacji zawodowej.
Zgłoszenia osobiste w siedzibie Centrum Integracja Gdynia (ul. Traugutta 2), tel. 570 066 306, w terminie do 15 lutego.