1264 (1064) 2017-02-03 - 2017-02-09

Konsultacje Strategii Rozwoju Gdyni – start 15 lutego

Zapraszamy wszystkich gdynian do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących nowego programu rozwoju dla miasta „Strategii Rozwoju Miasta Gdyni 2030”. Wskazano w nim kierunki oraz cele strategiczne rozwoju Gdyni w ciągu najbliższych kilkunastu lat. Uwagi można zgłaszać w terminie od 15 lutego do 8 marca.
Uwagi będzie można zgłaszać w następujący sposób:
– bezpośrednio: podczas spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami 27 lutego i spotkania z podmiotami gospodarczymi 2 marca lub poprzez złożenie formularza w skrzynce wystawionej w holu głównym budynku Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) albo dostarczenie wypełnionego formularza bezpośrednio do Wydziału Strategii UM Gdyni (pok. 438);
– korespondencyjnie na adres: Wydział Strategii Urząd Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia;
– elektronicznie: za pośrednictwem formularza konsultacyjnego przesyłanego na adres wydz.strategii@gdynia.pl lub poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.2030.gdynia.pl.
Zapraszamy 27 lutego w godz. 17.00-19.00 do Gdynia InfoBox (ul. Świętojańska 30) na otwarte spotkanie konsultacyjne, w ramach którego mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje uwagi i opinie do projektu nowej strategii.
Projekt „Strategii Rozwoju Miasta Gdyni 2030” dostępny będzie na miejskim portalu internetowym  w zakładce Dla mieszkańców – Moja Gdynia 2030 (www.gdynia.pl), na stronie dedykowanej procesowi opracowania strategii (www.2030.gdynia.pl) oraz bezpośrednio w Wydziale Strategii UM Gdyni.
Nie będą rozpatrywane uwagi: z datą wpływu po 8 marca, niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz przesłane w formie innej niż formularz konsultacyjny.