Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

1264 (1064) 2017-02-03 - 2017-02-09

Rok 2017 w Gdyni – dbamy o edukację, zdrowie i środowisko

To będzie kolejny rok dobrej pracy dla miasta i gdynian. Wybraliśmy te przedsięwzięcia, wydarzenia i zadania, które w 2017 roku będą mieć wpływ na lepszą, nową przyszłość. Dziś część druga o edukacji, zdrowiu i środowisku.
Edukacja

Ważnym elementem polityki samorządowej jest dostęp do żłobków, przedszkoli i wysoka jakość szkolnictwa.
Przybywa nowych miejsc opieki dla dzieci najmłodszych i w wieku przedszkolnym. Na początku roku otwarto nową filię żłobka Niezapominajka na Dąbrowie (52 miejsca). A we wrześniu mieszkańcy tej dzielnicy zyskają nowych 96 miejsc w przedszkolu. Dobre wieści płyną także z Cisowej – około 150 dzieci rozpocznie tam rok szkolny 2017/2018 w nowym przedszkolu w budynku dawnego Zespołu Szkół Ekologicznych.
Edukacja w Gdyni stoi na bardzo wysokim poziomie. Z zaplanowanych do realizacji w tym roku programów warto wymienić „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – ucz się, doświadczaj, pracuj”, w ramach którego 2500 uczniów z 5 szkół zawodowych weźmie udział w dodatkowych stażach i wizytach studyjnych u pracodawców oraz kursach umożliwiających zdobycie certyfikatów i uprawnień branżowych.
Kolejnym jest program „Zdolni z Pomorza”, którego celem jest stworzenie równych szans edukacyjnych uczniom, posiadającym szczególne predyspozycje w zakresie matematyki, fizyki i informatyki.
Szkoły oferują też szeroki program zajęć pozalekcyjnych, sportowych, kulturalnych i językowych, z których korzystać mogą nie tylko dzieci, ale także dorośli. Mamy też szeroką ofertę bezpłatnych zajęć sportowych, organizowanych w ramach „Gdyńskiego poruszenia” – od malucha do seniora.
W budżecie na oświatę zarezerwowanych jest ponad 400 mln zł. To prawie 30 % wszystkich tegorocznych wydatków miasta.
Zdrowie
Samorząd dba też o profilaktykę zdrowia gdynian. Od wielu już lat Gdynia ma bogatą ofertę programów profilaktycznych, skierowaną zarówno do najstarszych, jaki i młodych mieszkańców.

Na szeroką skalę, od 2008 roku, prowadzony jest program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV typ 16, 18, 6 i 11 dziewczynek urodzonych w latach 2000, 2001 i 2002. Na badania w tegorocznym budżecie przeznaczono 3 796 000 zł.
Skrining onkologiczny przewiduje badania profilaktyczne w zakresie wykrywania: raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 r. ż., raka gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku 50-70 lat, choroby nowotworowej piersi u kobiet w wieku 40-49 lat.
Skrining chorób stanowiących istotne zagrożenia zdrowotne przewiduje badania profilaktyczne w zakresie:
– wczesnego wykrywania jaskry u osób w wieku 45-55 lat,
– wykrywania chorób układu oddechowego i schorzeń chirurgiczno-dermatologicznych dla osób bezdomnych przebywających na terenie Gdyni
– gimnastyka kompensacyjna jako profilaktyka progresji zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa i kończyn u osób po 65 r. ż. „Stale sprawni”.
Skrining dzieci i młodzieży zakłada program profilaktyczny skierowany do dzieci z zaburzeniami psycho – ruchowymi „Rośnij zdrowo” oraz „Sport, Zdrowie, Rodzina” – wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży.
Choroby onkologiczne:
– opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych,
– prowadzenie Poradni Opieki Paliatywnej,
– prowadzenie ośrodka wsparcia psychologicznej terapii onkologicznej,
– „Odważni wygrywają” – program profilaktyki raka jądra.
Choroby przewlekłe oraz choroby i zaburzenia psychiczne:
– „Warto być” – program wsparcia dla osób z chorobą otępienną oraz ich rodzin i opiekunów,
– grupy wsparcia i rehabilitacja osób z chorobą Alzheimera ,
– ochrona zdrowia i edukacja zdrowotna w warunkach domowych dla przewlekle chorych na stwardnienie rozsiane.
 – program pomocy rodzinom dzieci z ADHD,
 – przeciwdziałanie wysiłkowemu nietrzymaniu moczu,
 – prowadzenie punktu konsultacyjnego dla rodziców małych dzieci.
Środowisko
Gdynia wspiera mieszkańców w inwestowaniu w niskoemisyjne źródła ciepła (wymiana pieców i kotłów węglowych).

Nowością jest udzielanie wsparcia na wymianę źródeł na bardziej efektywne energetycznie – promowane są podłączenia CO i CWU do miejskiej sieci ciepłowniczej. Takie zabiegi pomagają również walczyć z zanieczyszczeniem powietrza (smogiem). Dotacje cieszą się bardzo dużą popularnością, a zaplanowany na ten cel budżet to 250 000 zł. Od 2014 r. Gdynia pozyskuje na rzecz swoich mieszkańców środki na modernizację źródeł ciepła. W okresie trzech lat to kwota ponad pół miliona złotych. Także w tym roku planowane są kolejne dotacje dla mieszkańców.
Ważnym elementem polityki proekologicznej miasta jest organizacja grup zakupowych gazu i energii elektrycznej, których Gdynia jest liderem. Dla gmin zrzeszonych w Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów „NORDA”, a także jednostek Samorządu Województwa Pomorskiego oznacza to bardzo duże oszczędności.
Dzięki zakupom grupowym energii elektrycznej Gdynia w 2017 r. zaoszczędzi na gazie 220 tys. zł., a na energii elektrycznej prawie 7 mln zł (w stosunku do stawek cennikowych).
I na koniec jeszcze dobra wiadomość z gdyńskiego Ciapkowa. Na początku roku zakończone zostaną prace projektowe oraz remont starych budynków schroniska. Powstanie budynek dla kotów, w którym znajdą się pomieszczenia służące za kwarantannę, izolatkę, szpitalik, pomieszczenia dla kotów przygotowywanych do adopcji, a także osobny pokój zabiegowy przeznaczony tylko dla kotów.
W budżecie miasta na rok 2017 na realizację tej inwestycji przewidziano 400 000 zł.