Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa  Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa 
1264 (1064) 2017-02-03 - 2017-02-09

Wsparcie dla osób w trudnej sytuacji

Trwa rekrutacja do projektu pod nazwą „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdyni”, która ma pomóc między innymi w powrocie na rynek pracy. Dzięki temu, że dla każdego z uczestników opracowywana jest indywidualna ścieżka rozwoju, co pozwala na dołączenie do projektu w dowolnym momencie.
Mogą zgłosić się do niej m.in. osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osoby z niepełnosprawnością, bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań, korzystające z PO PŻ (wsparcie żywnościowe, dożywianie), przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii oraz mieszkańcy obszarów rewitalizowanych.
Po złożeniu formularza rekrutacyjnego każdy spotka się z grupą ekspercką, która zadecyduje o wyborze specjalistycznej ścieżki rozwoju ze względu na indywidualne predyspozycje. Może to być wsparcie społeczno-zawodowe, wsparcie dla osób z niepełnosprawnością lub integracja społeczna.
W zależności od ścieżki, uczestnicy projektu mogą liczyć na doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy, pomoc psychologiczną, szkolenia, staże i praktyki, stypendia, udział w warsztatach zawodowych.
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Udział jest bezpłatny, do września 2022 roku mogą uczestniczyć w nim aż 662 osoby.
Biuro Projektu mieści się w Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98 (parter, wejście do budynku od strony ul. Stryjskiej). Informacje pod nr. tel. 58 698 22 91. Można też pisać na adres e-mail: pracownia@lis.gdynia.pl.
Specjalistyczne ścieżki rozwoju prowadzą Fundacja Gospodarcza, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji – Centrum Integracja Gdynia, Centrum Integracji Społecznej – Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Kluczowi partnerzy miejscy to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Powiatowy Urząd Pracy.