1265 (1065) 2017-02-10 - 2017-02-16

„Pomorskie Miasteczko Zawodów” w lutym

Bezpłatne działania realizowane przez Fundację Gospodarczą w ramach projektu „Pomorskie Miasteczko Zawodów” w lutym:
– poradnictwo zawodowe (redagowanie CV i listów motywacyjnych, pomoc w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej),
– doradztwo biznesowe,
– konsultacje komputerowe,
– podstawy arkusza kalkulacyjnego Excel: 15-16 lutego w godz. 9.00-13.00,
– tworzenie modeli biznesowych z analizą finansową: 23-24 lutego w godz. 9.00-13.00,
– program MS PowerPoint dla początkujących: 27-28 lutego w godz. 9.00-13.00.
Wszystkich zainteresowanych spotkaniem z doradcą zawodowym, doradcą biznesowym, konsultacjami komputerowymi oraz badaniem predyspozycji zawodowych fundacja prosi o wcześniejszy kontakt.
Projekt Pomorskie Miasteczko Zawodów jest dofinansowany ze środków miasta.
Kontakt telefoniczny pod nr 58 622 20 52, 58 622 60 17 lub zgłaszanie się osobiście do Fundacji Gospodarczej (ul. Olimpijska 2, pokój 106 (I p.)).
Szczegóły: www.fundacjagospodarcza.pl