1265 (1065) 2017-02-10 - 2017-02-16

Bezpłatne porady

W Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja) w każdy poniedziałek w godz. 13.00-15.00 dyżury pełnią pełnomocnicy Obywatelskiego Biura Interwencji.
Dyżurujący przyjmują skargi dotyczące łamania prawa w urzędach, spółdzielniach mieszkaniowych i firmach. Tel. 793 663 703.