1265 (1065) 2017-02-10 - 2017-02-16

Gminny Program Rewitalizacji

Jeszcze tylko w piątek, 10 lutego, można zgłaszać uwagi do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni. Kończą się bowiem konsultacje społeczne jego zapisów.
Od 11 stycznia uwagi do GPR przyjmowane są w formie ustnej i pisemnej. Odbyło się siedem otwartych spotkań z mieszkańcami: ogólnomiejskie w Gdynia InfoBox oraz sześć w podobszarach rewitalizacji. Dokument przygotowano dla zachodniej części Witomina-Radiostacji, rejonu ulic Zamenhofa – Opata Hackiego na Chyloni, rejonu dawnej wsi Oksywie wraz z ulicami Dickmana i Śmidowicza, części dzielnicy Chylonia – osiedle Meksyk, części dzielnicy Leszczynki – tzw. Pekin oraz rejonu ul. Rybaków na Babich Dołach. W każdym z rejonów działały też mobilne punkty konsultacyjne, gdzie na pytania dotyczące rewitalizacji odpowiadali pracownicy Laboratorium Innowacji Społecznych czy MOPS.
Ustne uwagi do zapisów dokumentu można składać w LIS (PPNT Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, budynek IV, parter, wejście od al. Zwycięstwa) w godz. 10.00-16.00.
Można też przekazywać uwagi, opinie i propozycje w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego dostępnego na stronie gdynia.pl/rewitalizacja/konsultacjespoleczne.
Wypełnione formularze można dostarczyć: drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@lis.gdynia.pl, drogą korespondencyjną na adres: Laboratorium Innowacji Społecznych (al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia 81-451), bezpośrednio do sekretariatu Laboratorium Innowacji Społecznych (budynek IV, I piętro, pokój nr 103) w godz. 8.00-16.00 (obowiązuje data wpływu).
Tylko w piątek z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gdyni wraz z prognozą oddziaływania zapoznawać się można: w Gdynia InfoBox (ul. Świętojańska 30) w godz. 10.00-19.00, w Laboratorium Innowacji Społecznych (PPNT Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, budynek IV, parter, wejście od ul. Stryjskiej) w godz. 8.00-17.00,  na stronie www.gdynia.pl/rewitalizacja i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni pod adresem www.gdynia.pl/bip.