1265 (1065) 2017-02-10 - 2017-02-16

Medale dla małżeństw jubilatów

30 stycznia prezydent Wojciech Szczurek wręczył parom medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”.

O godz. 13.00 medale odebrali:
1. Elżbieta i Eugeniusz Andrulewiczowie (50 lat)
2. Anna i Piotr Konieczni (50 lat)
3. Zofia i Bogdan Kubiakowie (51 lat)
4. Janina i Jan Małaszczyccy (50 lat)     
5. Urszula i Włodzimierz Musiałowscy (50 lat)
6. Halina i Henryk Niewrzawowie (50 lat)
7. Barbara i Tadeusz Nowotnikowie (50 lat)
8. Halina i Mieczysław Ratajczykowie (50 lat)
9. Barbara i Helmut Skąpscy (50 lat)
10. Jadwiga i Jan Śronowie (50 lat)
11. Maria i Zbigniew Wróblewscy (50 lat)
12. Barbara i Adam Zawadzakowie (50 lat)

O godz. 15.00 medale odebrali:
1. Wanda i Józef Jasiakowie (65 lat)
2. Irena i Jan Wesserlingowie (60 lat)
3. Danuta i Ginter Bisewscy (50 lat)
4. Elżbieta i Zbigniew Jurkiewiczowie (50 lat)   
5. Józefa i Mieczysław Karwowscy (50 lat)
6. Jadwiga i Henryk Krankiewiczowie (50 lat)
7. Jadwiga i Ryszard Kurczewscy (50 lat)
8. Urszula Piotrowska-Kwaśny i Henryk Kwaśny (50 lat)
9. Krystyna i Zbigniew Nowakowie (50 lat)
10. Alicja i Kazimierz Paluchowie (50 lat)
11. Elżbieta i Richard Piórkowscy (50 lat)
12. Maria i Stefan Wołosiakowie (50 lat)
Gratulujemy.

Godz. 13.00 fot. Marek Grabarz


Godz. 15.00 fot. Marek Grabarz

ikona