1265 (1065) 2017-02-10 - 2017-02-16

Wolontariusze poszukiwani

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria poszukuje wolontariuszy do pomocy osobom niepełnosprawnym, starszym, długoterminowo chorym oraz dzieciom w trudnej sytuacji rodzinnej. Osoby zainteresowane wolontariatem fundacyjnym (w wieku przynajmniej 16 lat) mogą kontaktować się pod nr. tel. 664 909 144.
***
Centrum Współpracy Młodzieży poszukuje wolontariuszy w wieku 18-30 lat do pracy na okres 2-12 miesięcy w Grecji i na Ukrainie.  Wolontariusz ma zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, transport oraz kieszonkowe. Projekt jest realizowany w ramach Wolontariatu Europejskiego (EVS) Programu Erasmus +.  W każdym z zaproponowanych krajów wolontariusze będą realizować inne działania, zależne od rodzaju działalności organizacji przyjmującej.
Szczegóły na www.cwm.org.pl.