1265 (1065) 2017-02-10 - 2017-02-16

Wsparcie dla osób w trudnej sytuacji

Trwa rekrutacja do projektu pod nazwą „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdyni”, który ma pomóc między innymi w powrocie na rynek pracy.

Udział mogą wziąć: osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z niepełnosprawnością, bezdomne, korzystające ze wsparcia żywnościowego i dożywiania, przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii oraz mieszkańcy obszarów rewitalizowanych.
Po złożeniu formularza rekrutacyjnego każdy spotka się z grupą ekspercką. Uczestnicy projektu mogą liczyć na doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy, pomoc psychologiczną, szkolenia, staże i praktyki i udział w warsztatach zawodowych.

Biuro projektu mieści się w Laboratorium Innowacji Społecznych (al. Zwycięstwa 96/98 (parter, wejście do budynku od strony ul. Stryjskiej). Kontakt pod nr. tel. 58 698 22 91 lub mailowo: pracownia@lis.gdynia.pl.

Specjalistyczne ścieżki rozwoju prowadzą Fundacja Gospodarcza, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Kluczowi partnerzy miejscy to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Powiatowy Urząd Pracy.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Udział jest bezpłatny.

ikona