1266 (1066) 2017-02-17 - 2017-02-23

„Aktywni w ratowaniu życia”

Stowarzyszenie KrewAktywni i Rada Dzielnicy Dąbrowa zapraszają mieszkańców w dniach 18-19 lutego w godz. 9.00-15.00 na szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy pragną nieść pomoc innym, znajdującym się w potrzebie. Zdobyta wiedza pozwoli udzielić pierwszej pomocy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia.
Szkolenie trwa 12 godzin zegarowych, 2 dni x 6h).
Zakres szkolenia obejmuje m.in. sprawdzanie przytomności, wezwanie pomocy, numer 112, badanie fizykalne, RKO AED – ćwiczenia praktyczne, rany i ciała obce, złamania, zadławienia, zatrucia, interna – napady padaczkowe, zawały, oparzenia i odmrożenia, deska ortopedyczna, dbanie o bezpieczeństwo na miejscu wydarzenia, postępowanie podczas wypadków samochodowych – ćwiczenia praktyczne.
Warsztaty odbędą się w Zespole Szkół nr 14 (ul. Nagietkowa 73).
Szkolenie jest bezpłatne.
Zgłoszenia na krewaktywni@op.pl.