1266 (1066) 2017-02-17 - 2017-02-23

Bezpłatne porady

W Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja) w każdy poniedziałek w godz. 13.00-15.00 dyżury pełnią pełnomocnicy Obywatelskiego Biura Interwencji.
Dyżurujący przyjmują skargi dotyczące łamania prawa w urzędach, spółdzielniach mieszkaniowych i firmach. Tel. 793 663 703.