1266 (1066) 2017-02-17 - 2017-02-23

Głos radnego Gdyni w sprawie rewitalizacji miast portowych

– Rewitalizacja miast i portów ma kluczowe znaczenie dla pokonania pokryzysowej stagnacji i dla światowej restrukturyzacji przemysłu – mówi gdyński radny i członek Komitetu Regionów UE Stanisław Szwabski. W środę w Brukseli członkowie Europejskiego Komitetu Regionów przyjęli opinię autorstwa przedstawiciela gdyńskiego samorządu ws. rewitalizacji miast oraz terenów portowych. Teraz w formie oficjalnego dokumentu komitetu trafi ona do Komisji Europejskiej.
Porty oraz firmy związane z gospodarką morską i ich różnorodne funkcje są ważnym atutem, który trzeba wzmocnić w ich wymiarze gospodarczym, kulturowym i środowiskowym z korzyścią dla wszystkich obywateli i społeczności lokalnych – podkreślał Stanisław Szwabski i wezwał UE oraz państwa członkowskie do tego, by we współpracy z samorządami lokalnymi położyły nacisk na finansowanie inwestycji w miastach lub miejscowościach portowych.
I właśnie przykład Gdyni, może być wzorem dla innych. Poszczególne fragmenty Stoczni Gdynia zostały nabyte przez nowych właścicieli, zaś cały obszar objęto Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną, tworząc z czasem Bałtycki Port Nowych Technologii. Strefa podjęła się modernizacji i rozbudowy infrastruktury, a przede wszystkim doprowadziła do kooperacji firm, które rozpoczęły działalność na terenie BPNT. Wszystkie te działania zostały przeprowadzone z dużym sukcesem.
Dlatego potrzebne jest wsparcie przez KE, głównie w postaci tworzenia ram prawnych, ale także nowych instrumentów finansowych, przedsięwzięć służących poprawie dostępności zaplecza z istniejących oraz projektowanych portów. Kolejnym krokiem może być poprawa połączeń obszarów oddalonych i wyspiarskich, poprzez modernizację istniejących. Konieczna wydaje się także budowa nowych powiązań transportowych w ramach TEN-T i TEN-R, przy uwzględnieniu potrzeb miast portowych w dziedzinie transportu miejskiego i regionalnego.