1266 (1066) 2017-02-17 - 2017-02-23

Siatkówka dla dorosłych

Rada Dzielnicy Dąbrowa zaprasza wszystkich chętnych do grania w siatkówkę 19 lutego o godz. 13.30 do Zespołu Szkół nr 14 (ul. Nagietkowa 73).
Można założyć drużynę lub przyjść i dołączyć do istniejącej. W rozgrywkach mogą wziąć udział osoby powyżej 18. roku życia bez przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu.
Rejestracja drużyn: turniejdabrowa@wp.pl