1266 (1066) 2017-02-17 - 2017-02-23

Unieważnienie dokumentów strażnika miejskiego

Straż Miejska w Gdyni informuje o unieważnieniu dokumentów wystawionych na Michała Gleinerta (nr id 060):
– legitymacji służbowej Straży Miejskiej w Gdyni nr 060,
– upoważnienia nr 25/16 do wykonywania kontroli ruchu drogowego,
– upoważnienia nr 060 Prezydenta Miasta Gdyni do nakładania na terenie administracyjnym Miasta Gdyni grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia,
– upoważnienia nr 155/060 do kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych w punktach sprzedaży na terenie Gdyni.