Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

1268 (1068) 2017-03-03 - 2017-03-09

„Mały procent – wielka sprawa!” Przekaż swój 1% gdyńskim organizacjom pożytku publicznego

Jesteśmy przekonani, że wśród gdyńskich organizacji pożytku publicznego znajdą Państwo tę, która realizuje cele najbliższe Waszemu sercu! Dlatego zachęcamy do udziału w kampanii „Mały procent – wielka sprawa!”!  W związku z trwającym do końca kwietnia okresem rozliczeń podatkowych, dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016 pragniemy przypomnieć Państwu o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających w Gdyni i dla dobra jej mieszkańców.
Podczas ubiegłorocznej akcji 1% organizacje działające na terenie Gdyni zostały wsparte kwotą 11 mln! Są to pieniądze, które każdego dnia zmieniają nasze miasto. Do organizacji, które uzyskały największe wsparcie, można zaliczyć Stowarzyszenie Hospicjum św. Wawrzyńca oraz OTOZ Animals prowadzące gdyńskie schronisko Ciapkowo.
Jeśli już wybierzemy organizację, której chcemy przekazać 1% naszego podatku, to w zeznaniu PIT należy wpisać numer KRS wybranej organizacji. Spis wszystkich organizacji uprawnionych do otrzymywania 1 procenta podatku można znaleźć w serwisie bazy.ngo.pl/opp.
W „Ratuszu” prezentujemy te organizacje, które związane są z naszym miastem i prowadzą działalność na rzecz gdynian. Zachęcamy do przekazywania 1% dla wybranej organizacji:
Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Rotary Gdańsk Center
KRS: 0000391178

email: rotarygdanskcenter@gmail.com
ul. Wzgórze Bernadowo 155,
81-583 Gdynia
Misją jest: organizowanie i finansowanie działalności charytatywno-opiekuńczej, pomocy socjalnej czy wychowawczej dzieciom i młodzieży, w tym wspieranie niezamożnej młodzieży uzdolnionej. Stowarzyszenie pozyskuje środki finansowe i rzeczowe przeznaczone na pomoc charytatywną i opiekuńczo-wychowawczą, również poprzez organizowanie i uczestniczenie w imprezach charytatywnych. Organizuje międzynarodową wymianę młodzieży w ramach współpracy klubów rotariańskich. Podejmuje działania mające na celu wspomaganie społeczności lokalnej w kraju i za granicą.
Uczniowski Klub Sportowy „Azymut 45”
KRS: 0000413120

strona www.azymut45gdynia.org
email: azymut45gdynia@gmail.com
ul. Wiczlińska 33, 81-578 Gdynia
UKS „Azymut 45” powstał w styczniu 2003 roku przy Szkole Podstawowej nr 45 w Gdyni. Jest stowarzyszeniem kultury fizycznej zrzeszającym sympatyków aktywności fizycznej. Specjalizuje się przede wszystkim w biegach i marszach na orientację. Organizuje zajęcia sportowo-rekreacyjne i imprezy sportowe („Grand Prix Pomorza”, „Nocny Azymut”), a także obozy dla dzieci i młodzieży.
Stowarzyszenie „Challenge Dance”
KRS: 0000386051

strona www.be4art.blogspot.com
email: be4artdance@gmail.com
ul. Komandorska 16c lok. 2
81-223 Gdynia
Od 13 maja 2011 roku działa jako zarejestrowany podmiot prawny Stowarzyszenie Challenge Dance. Stowarzyszenie organizuje wydarzenia artystyczne i wspiera aktywność sportową i artystyczną, a głównym obszarem zainteresowania jest taniec. Wspólne trenowanie, udział w warsztatach tanecznych, festiwalach, współorganizowanie i pomoc w przeprowadzaniu koktajli artystycznych oraz innych wydarzeń kulturalnych to priorytetowe działania, które łączą i pozwalają na realizację ambicji i aspiracji, a także umożliwiają promowanie zdrowego stylu życia, aktywnego spędzania wolnego czasu i pracy nad sobą.
OTOZ Animals Schronisko Ciapkowo
KRS: 0000069730

Strona www.ciapkowo.pl
e-mail: schronisko@ciapkowo.pl
ul. Małokacka 3A, 81-654 Gdynia
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals jest dobrowolnym, samorządnym trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Nie prowadzi działalności gospodarczej. Prowadzi schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gdyni, Tczewie, Starogardzie Gdańskim, Elblągu, Oświęcimiu, oraz Przytulisko w Dąbrówce koło Wejherowa. Obecnie pod jego opieką znajduje się ponad dwa tysiące zwierząt. To dla nich organizowane są akcje adopcji bezdomnych psów i kotów, prowadzone działania związane z ochroną zwierząt gospodarskich, interwencje w przypadkach okrucieństwa wobec zwierząt, finansowane zabiegi weterynaryjne ratujące życie bezdomnym zwierzętom po wypadkach komunikacyjnych oraz zwierzętom uratowanym podczas interwencji, kupowana jest dobra karma, leki, szczepionki.
Towarzystwo prowadzi również edukację humanitarną. Regularnie odwiedzane są szkoły, w których prowadzone są warsztaty i pogadanki dla dzieci, o bólu i strachu zwierząt, które odczuwają wszystko dokładnie tak samo, jak my.
Polska Fundacja Pomocy Dzieciom „Maciuś”
KRS: 0000251770

strona www.pfpd.org
email: info@pfpd.org
ul. I Armii Wojska Polskiego 28,
81-383 Gdynia
Fundacja opiekuję się dziećmi i młodzieżą ciężko lub nieuleczalnie chorą, pochodzącą z ubogich i marginalizowanych rodzin. Inicjuje i wspiera nowatorskie rozwiązania w ochronie praw i wolności dzieci i młodzieży oraz życia rodzinnego. Działa też na rzecz organizacji, które prowadzą działalność oświatową, kulturalną, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji skierowanej do dzieci i młodzieży.
Instytut Aktywizacji Regionów
KRS: 0000348112

Strona www.iar.org.pl
e-mail: nieodplatnapomocprawna@gmail.com
ul. Kopernika 20/3, 81-424 Gdynia
Fundacja zajmuje się upowszechnianiem i ochroną wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działaniami wspomagającymi rozwój demokracji. Działa na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej. Promuje zatrudnienie i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. Wspomaga rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej. Zajmuje się również promocją i organizacją wolontariatu.
Prowadzi działania informacyjne, promocyjne i edukacyjne w zakresie poradnictwa prawnego i obywatelskiego skierowane do studentów nauk prawnych oraz do prawników i innych środowisk zawodowych, z których mogą rekrutować się doradcy.
Towarzystwo Miłośników Gdyni
KRS: 0000060055

Strona www.tmg.org.pl
ul. Władysława IV 51, 81-384 Gdynia
Główne zadanie TMG to integrowanie gdyńskiej społeczności wokół spraw mających na celu zachowanie historii i osiągnięć kulturalnych Gdyni, popularyzowanie gospodarki morskiej oraz, we współpracy ze szkołami, prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej dla młodzieży. Gromadzone materiały historyczne są publikowane w cyklicznie wydawanym „Roczniku Gdyńskim”. Towarzystwo otrzymało własny lokal przy ul. Władysława IV 51. Tu odbywają się co miesiąc zebrania członków zarządu, biuro jest czynne codziennie.
Stowarzyszenie OVUM
KRS: 000217093

Strona www.ovum.org.pl
e-mail: zarzad@ovum.org.pl
Biuro Porad Obywatelskich (jednostka prowadząca: Stowarzyszenie „OVUM”)
ul. Traugutta 2, 81-388 Gdynia
 Stowarzyszenie OVUM działa na rzecz mieszkańców Gdyni już od kilkunastu lat. Jego historia jest nieodłącznie związana z prowadzeniem Biura Porad Obywatelskich w Gdyni, gdzie na przestrzeni lat nieodpłatnie pomogło rozwiązać problemy kilkudziesięciu tysiącom osób. Działalność stowarzyszenia nie ograniczyła się tylko do pomocy w siedzibie (ul. Traugutta 2), ale również do udzielania porad przez internet, telefon oraz dojeżdżając do mieszkańców obłożnie chorych i niepełnosprawnych, aby każdy otrzymał niezbędną pomoc prawną i psychologiczną. W ramach Senioralnej Szkoły Prawa stowarzyszenie przeprowadziło kilkadziesiąt szkoleń z zakresu prawa dla seniorów. Organizacja kierowała Ośrodkiem Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem na całe województwo pomorskie. Stowarzyszenie przygotowało ulotki i przewodniki, dzięki którym wiele osób mogło uzyskać potrzebne informacje. To aktywni członkowie Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi i Związku Biur Porad Obywatelskich. Stowarzyszenie otrzymało nagrodę specjalną Rzecznika Praw Obywatelskich dla organizacji działającej na rzecz obrony praw człowieka.
Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom
KRS: 0000238997

Strona www.porp-ostoja.pl
e-mail: porp.ostoja@gmail.com
ul. Stryjska 25, 81-506 Gdynia
Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom jest organizacją pozarządową działającą non-profit. Zajmuje się m.in. informowaniem społeczeństwa i właścicieli zwierząt na temat profilaktyki zdrowotnej, żywienia i pielęgnacji zwierząt, finansowania leczenia i profilaktyki bezpańskich zwierząt. Zakres działalności obejmuje też kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem polityki informacyjnej dotyczącej gatunków zwierząt ginących. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność w skali regionalnej – obszarem jest terytorium województwa pomorskiego.
Stowarzyszenie Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym im. Doktora Tomasza Kamińskiego
KRS: 0000113861

Strona www.orlowo.com/stowarzyszenie
e-mail: stowarzyszenietk@wp.pl
ul. Wrocławska 54, 81-557 Gdynia
Głównym celem Stowarzyszenia jest przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych oraz działalność wspierająca. Stowarzyszenie prowadzi działalność charytatywną, szeroko pojętą pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom dotkniętym trudnościami życiowymi poprzez wspieranie ich i wyrównywanie szans, pomoc osobom z niepełnosprawnością. Ponadto stowarzyszenie angażuje się w działania mające na celu ochronę i promocję zdrowia. Bieżącym celem jest zebranie środków na windę dla niepełnosprawnych.