Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

1268 (1068) 2017-03-03 - 2017-03-09

Centrum Integracji Społecznej – szansa na pracę, wsparcie zawodowe i rozwój osobisty

Ponad 9 milionów złotych to wartość Programu Aktywizacji Społeczno – Zawodowej „Pracownia”, który dzięki unijnemu wsparciu wzbogaci gdyńską mapę społecznej integracji. Umowę o dofinansowanie podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji oraz Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk wraz z Wicemarszałkiem Wiesławem Byczkowskim. Kwota dofinansowania to ponad 7 milionów złotych.

Jednym z filarów „Pracowni” będzie gdyńskie Centrum Integracji Społecznej. W Laboratorium Innowacji Społecznych spotkali się partnerzy projektu i osoby zaangażowane w tematykę integracji społecznej. Przygotowania do inauguracji  działalności Centrum Integracji Społecznej w Gdyni dobiegają końca. W marcu swoje drzwi szeroko otworzy nowa placówka przy ul. Energetyków 13 A, z bogatą ofertą dla osób pozbawionych szansy na podjęcie pracy, poszukujących wsparcia specjalistów i trenerów kariery, borykających się z problemem odnalezienia osobistej ścieżki rozwoju. Gdyńskie Centrum Integracji Społecznej będzie jednym z czterech filarów Programu Aktywizacji Społeczno - Zawodowej – wyjaśnia Grażyna Truchanowicz, dyrektor placówki organizowanej przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie. Nasza oferta skierowana jest do osób długotrwale bezrobotnych, chcących skorzystać z doradztwa zawodowego i specjalistycznej pomocy. Zadbamy też o uczestników zajęć poprzez wzmocnienie więzi osobistych, postaramy się też zaproponować ciekawe formy spędzania czasu, np. wychodząc wspólnie do kina czy muzeum.W poniedziałek (27 lutego), w gdyńskim Laboratorium Innowacji Społecznych spotkali się partnerzy projektu Pracownia i specjaliści zaangażowani w działania społecznej integracji, którzy mogli poznać założenia i genezę utworzenia Centrum Innowacji Społecznych w Gdyni. Zaczynamy dużą przygodę. Podobną do tej, którą był projekt systemowy „Rodzina Bliżej Siebie”, realizowanego z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej – mówił podczas powitania gości Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. Wtedy też było to przedsięwzięcie, którego skutków, z racji skali i rozłożenia działań na wiele lat, także nie potrafiliśmy dokładnie przewidzieć. Ostatecznie okazało się, że projekt ten zupełnie przemodelował system opieki społecznej w Gdyni. Z taką samą nadzieją dziś inauguruję ten projekt. Chcemy stworzyć system, dzięki któremu osoby bezrobotne będą miały szansę przygotować się do pracy i zdobyć zatrudnienie. Stworzymy trwały system, czyli taki, który będzie działał nie tylko podczas trwania projektu, ale także po zakończeniu – zapewniał wiceprezydent Michał Guć.

Do zalet systemowego i wielopoziomowego podejścia do problemu długotrwałego bezrobocia i integracji społecznej odniósł się także Wojciech Bystry, Prezes Zarządu Głównego i Koła Gdańskiego Towarzystwa Pomocy im. św.  Brata Alberta. - Kiedy zaczynamy zastanawiać się, co jest ważniejsze dla beneficjentów CIS: aktywizacja zawodowa czy społeczna, to dochodzimy do konkretnego wniosku. Że jeśli nie wzmocnimy umiejętności funkcjonowania w lokalnej społeczności wśród tych osób, to od razu możemy o nich zapomnieć. Możemy znaleźć im zatrudnienie na dwa czy trzy miesiące, ale jeśli nie będzie miał oparcia w umiejętnościach społecznych, to niewiele to zmieni – mówił Prezes Towarzystwa Wojciech Bystry.

 

Jak trafić na zajęcia w CIS

Decyzję o zakwalifikowaniu danej osoby do uczestnictwa w ofercie Centrum Integracji Społecznej podejmie grupa ekspertów, która zajmie się oceną formularzy osób zgłaszających się do Gdyńskiego Systemu Aktywizacji Społeczno – Zawodowej „Pracownia”. Kandydaci będą trafiać z polecenia pracowników socjalnych MOPS, doradców Powiatowego Urzędu Pracy, pod uwagę będą też brane zgłoszenia indywidualne. Co ważne, z osobą kierowaną do naszego CIS będziemy podpisywać półroczny indywidualny program zatrudnienia, na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym – tłumaczy dyrektor Grażyna Truchanowicz. To gwarantuje uczestnikowi zajęć comiesięczne świadczenie integracyjne (728 zł), nakłada też obowiązki określone w naszym Regulaminie.

 

Centrum Integracji Społecznej – jak to działa?

Idea działania CIS zakłada, że każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z indywidualnej oferty i pomocy. Zespół placówki tworzą specjaliści z zakresu doradztwa zawodowego, psychologii, poradnictwa kariery i pracy socjalnej. Na miejscu będzie też działał wewnętrzny warsztat ogrodniczo – remontowy, przysposabiający zainteresowanych do nauki zawodu i zdobywania kwalifikacji przydatnych dziś na rynku pracy. Pracownicy CIS zadbają też o wyszukanie innych ofert pracy, adekwatnych do oczekiwań i potrzeb uczestników. Umożliwią to zewnętrzne warsztaty zawodowe o charakterze usługowym i przemysłowym. Niewykluczone, że chętne osoby podejmą praktykę w branży handlowej, produkcyjnej, czy np. gastronomicznej. Jesteśmy również otwarci na organizowanie kursów językowych, komputerowych lub szkoleń zawodowych. Będziemy wsłuchiwać się we wszystkie potrzeby naszych uczestników – podkreśla dyrektor Grażyna Truchanowicz.

 

Sześć miesięcy opieki zawodowej

Harmonogram pracy w ramach CIS zakłada półroczny udział w zajęciach od poniedziałku do piątku, sześć godzin dziennie. Każdy poniedziałek będzie zarezerwowany na potrzeby integracji grupy i zajęć realizowanych przez zespół placówki. Kolejne dni poświęcone będą na naukę zawodu i niezbędną praktykę.

Nie tylko nauka zawodu

Posiadanie pracy i podnoszenie kwalifikacji uczestników to oczywiście podstawowy cel działania naszego Centrum. W ramach umowy, zapewniamy wszystkim także dodatkowe świadczenia, m. in. ubezpieczenie zdrowotne, niezbędną odzież ochronną, codziennie gorący posiłek i bilety na przejazdy komunikacją – podsumowuje Grażyna Truchanowicz z CIS. Myślę, że najważniejsze są korzyści niemierzalne i niematerialne. Chcemy dać ludziom wiarę we własne siły i motywację wewnętrzną do zmiany sytuacji życiowej.

 

Gdyński System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Pracownia będzie realizowany do 2022 roku. W tym czasie odbędzie się 11 edycji  szkoleń w Centrum Integracji Społecznej w Gdyni. Każda grupa może liczyć maksymalnie 30 osób. Swoją opieką CIS obejmie łącznie około 330 osób, a  każdy uczestnik będzie mógł liczyć na indywidualną pomoc, dopasowaną do osobistych potrzeb i oczekiwań.