Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

1268 (1068) 2017-03-03 - 2017-03-09

Dni otwarte szkół

Szkoła Podstawowa nr 34 (ul. Cylkowskiego 5) zaprasza 4 marca od godz. 10.00. W programie spotkania m.in. konsultacje logopedyczne, przedstawienie teatralne i inne atrakcje.
***
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 10 (ul. Morska 192) zapraszają rodziców wraz z dziećmi 9 marca o godz. 17.00. W programie między innymi: zapoznanie z ofertą edukacyjną szkoły, rozmowy z nauczycielami i rodzicami i możliwość udziału dzieci w zajęciach.
***
Dyrektor, grono pedagogiczne oraz uczniowie SP nr 44 (ul. Sucharskiego 10) zapraszają rodziców oraz przyszłych uczniów klas zerowych i pierwszych szkoły podstawowej 25 marca w godz. 9.00-12.00.
Szkoła otwiera podwoje również dla uczniów klas starszych, szczególnie dla tych, których czeka decyzja o kontynuacji nauki w klasie VII SP.
***
Dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 26 (ul. Tatrzańska 40) zapraszają przyszłych uczniów klas pierwszych i zerówki z rodzicami 11 marca w godz. 10.00-12.00.
W programie spotkanie w świetlicy szkolnej o godz. 10.00, rozmowy z przyszłymi wychowawcami, zajęcia i prezentacje oraz  słodki poczęstunek.