1268 (1068) 2017-03-03 - 2017-03-09

Inkubator Pomysłów czeka na projekty do 12 marca

Jeśli pracujesz nad inicjatywą, której realizacja może pomóc np. seniorom, niepełnosprawnym lub ich opiekunom – mamy dobrą wiadomość. Termin naboru projektów do Inkubatora Pomysłów wydłużony został do 12 marca. Autorzy wybranych koncepcji otrzymają wsparcie ekspertów oraz granty finansowe na prototypowanie, średnio 40 tysięcy złotych. Zgłoszenia można składać w Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni.
Inkubator Pomysłów to inicjatywa realizowana przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w partnerstwie z Gdynią i Warszawą oraz spółkę ECORYS Polska. W ramach programu poszukiwani są autorzy nowatorskich pomysłów na poprawę jakości życia osób zależnych.
Może to być innowacyjny w skali kraju produkt, narzędzie, usługa, procedura czy sposób organizacji działania, które autor zdecyduje się rozwijać w ramach projektu.
Zgłaszane projekty mogą dotyczyć m.in. ułatwienia dostępu do informacji oraz sposobów porozumiewania się, wygodnego i bezpiecznego przemieszczania, podnoszenia zadowolenia i sensu życia, czy umożliwienia udziału w życiu społecznym.
Na etapie dopracowywania pomysłów uczestnicy otrzymają wsparcie ekspertów różnych dziedzin. Część z projektów uzyska także grant finansowy na przetestowanie działania w lokalnym środowisku. Ten wyniesie średnio 40 tysięcy złotych.
Udział mogą wziąć osoby z całej Polski. Zgłoszenia trwają do 12 marca w Laboratorium Innowacji Społecznych (al. Zwycięstwa 96/98).
Szczegółowe informacje na stronie
www.innowacjespoleczne.org.pl.