1268 (1068) 2017-03-03 - 2017-03-09

Ogłoszenia Rad Dzielnic

Rady dzielnic zapraszają mieszkańców na konsultacje w sprawie ustalenia listy zadań inwestycyjno-remontowych planowanych do realizacji w latach 2015-2018:
– Rada Dzielnicy Działki Leśne: 6 marca w godz. 16.00-17.00 w siedzibie Rady Dzielnicy (ul. Witomińska 8),
– Rada Dzielnicy Pustki CisowskieDemptowo: 7 marca o godz. 18.00 w budynku Szkoły Podstawowej nr 16 (ul. Chabrowa 43).
***
Rada Dzielnicy Karwiny zaprasza:
– 4 marca na bezpłatne warsztaty „Wypadki komunikacyjne – pierwsza pomoc”.
– 5 marca zaprasza na bezpłatne warsztaty pierwszej pomocy „Aktywni w ratowaniu życia.
Zajęcia będą się odbywać w SP nr 42 (ul. Staffa 10) w godz 9.00-15.00.
Wymagana wcześniejsza rejestracja – www.gdynia-karwiny.info (zakładka warsztaty ) lub w biurze Rady Dzielnicy (ul. Staffa 10) w godzinach pracy.
***
Rada Dzielnicy Dąbrowa zaprasza na bezpłatny kurs tańca towarzyskiego. Zajęcia poprowadzą mistrzowie Agnieszka Majsterek i Maciej Drankowski.
Należy zabrać wygodne obuwie na zmianę. Zajęcia odbywać się będą w soboty o godz. 16.00 w Zespole Szkół nr 14 (ul. Nagietkowa 73).
Prowadzone są od podstaw. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja.
***
Rada Dzielnicy Śródmieście
zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie cyklu prelekcji o historii Gdyni, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Śródmieścia oraz cyklu spacerów po Śródmieściu. W ofercie należy podać tematy prelekcji, tematy i trasy spacerów oraz ich koszt jednostkowy. Informacje można uzyskać telefonicznie (tel. 58 661 90 68) lub osobiście w biurze (ul. Jana z Kolna 5) w godzinach pracy lub mailowo: rada.srodmiescie@gdynia.pl. Oferty należy złożyć do 8 marca.