Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

1268 (1068) 2017-03-03 - 2017-03-09

Po konsultacjach w sprawie woonerfu przy ul. Abrahama

Kilkadziesiąt osób wzięło udział w konsultacjach dotyczących organizacji w ul. Abrahama modernistycznego woonerfu, czyli strefy współdzielonej dla pieszych, rowerzystów i aut. Koncepcja metamorfozy tego miejsca już powstała, ale ostateczny wpływ na jego kształt mają także mieszkańcy. Wnioski ze spotkania zostaną przeanalizowane i przekazane jako sugestie dla biura projektowego. Woonerf to zwycięski projekt Budżetu Obywatelskiego z 2016 roku – zajął pierwsze miejsce w Śródmieściu i ma zostać zrealizowany do końca roku.


 

Konsultacje w sprawie woonerfu odbyły się w Obserwatorium Zmian InfoBox (ul. Świętojańska 30) w niedzielę, 26 lutego. Spotkanie zorganizowało stowarzyszenia Miasto Wspólne, a na zaproszenie odpowiedziała liczna grupa gdynian. Wraz z wicedyrektorem Zarządu Dróg i Zieleni Andrzejem Ryńskim omawiali zwycięski projekt konkursowy, autorstwa studentów Politechniki Gdańskiej. 

 


Maja Bazylko i Tomasz Jażdżewski zaproponowali dla odcinka ul. Abrahama od ul. 10 lutego do ul. Batorego organizację m.in. nowych mebli miejskich, nasadzeń oraz oświetlenia ulicznego – wszystko w charakterystycznym dla Gdyni modernistycznym klimacie. Jak mówili, woonerf ma być miejscem przyjaznym wszystkim mieszkańcom Gdyni, którzy będą mogli  realizować tu np. własne inicjatywy kulturalne. Wiązać się to będzie z koniecznością ograniczenia miejsc parkingowych, co wzbudziło obawy części mieszkańców. Nie brakowało jednak głosów poparcia takiego rozwiązania. 

 


- XXI wiek nie jest już wiekiem samochodów. W tej chwili odczuwam presję ze strony wzmożonego ruchu i parkujących samochodów. Projekt spowoduje tylko pozytywne zmiany w estetyce i bezpieczeństwie ulicy – mówił Daniel Dekański, jeden z uczestników konsultacji.

 


Mieszkańcy dopytywali także o planowaną wysokość nasadzeń oraz wskazywali na konieczność remontu kanalizacji deszczowej w tym miejscu. Jeden z mieszkańców stwierdził, że organizacja woonerfu może wstrzymać realizację tej inwestycji na kolejne lata. Każdy ze zgromadzonych, poza otwartą dyskusją mógł wyrazić również swoją opinię w ankiecie, która trafiła już do gdyńskich urzędników. 

 

 


- Wszystkie uwagi mieszkańców zostaną dokładnie przeanalizowane i posłużą jako wskazówki dotyczące projektowania ostatecznej koncepcji – zapewnił Andrzej Ryński, wicedyrektor Zarządu Dróg i Zieleni. 

 


Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, woonerf powstanie do końca tego roku. Wyceniony został na około 454 tysiące złotych, ale już wiadomo, że kwota ta będzie większa. Projekt ten został wskazany do realizacji głosami 1476 gdynian, w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016.