Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

1268 (1068) 2017-03-03 - 2017-03-09

Po XXIX Sesji Rady Miasta

W środę 22 lutego 2017 roku odbyła się XXIX Sesja Rady Miasta. Wśród przyjętych uchwał znalazły się te dotyczące zmian w szkolnictwie, utworzenia nowych żłobków i zmian w planie zagospodarowania części dzielnicy Witomino-Radiostacja.
Ponadto przyjęto uchwały w sprawach:
– zmiany uchwały Nr XXX/210/91 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 1991 r. w sprawie likwidacji żłobka tygodniowego i powołania Zespołu Opiekuńczego przy ul. Fredry 3 w Gdyni.
– przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino-Radiostacja w Gdyni, rejon ulic Widnej i Rolniczej.
– projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. W związku z reformą oświaty Rada Miasta podejmie uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów z wyłączeniem szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego.
– projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego.
– założenia Przedszkola nr 55 w Gdyni, ul. Nagietkowa 73.
– założenia Przedszkola nr 56 w Gdyni, ul. Chylońska 237.
Z projektami wszystkich uchwał można się zapoznać pod linkiem www.gdynia.pl/bip/rada/sesje/8786_.html