1268 (1068) 2017-03-03 - 2017-03-09

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Wydział Dochodów Urzędu Miasta Gdyni informuje, że roznoszenie decyzji wymiarowych w podatku od nieruchomości osób fizycznych przez pracowników Urzędu zostało zakończone w marcu 2017 roku.
Jednocześnie Wydział Dochodów przypomina, że w przypadku współwłasności nieruchomości decyzje ustalające wysokość podatku od nieruchomości doręczane są każdemu współwłaścicielowi (dotyczy również współmałżonków).
Kwota podatku stanowi wspólne zobowiązanie wszystkich współwłaścicieli łącznie (odpowiedzialność solidarna), a nie każdego z osobna.