1270 (1070) 2017-03-17 - 2017-03-23

Aktywizacja zawodowa uczniów niepełnosprawnych

Dyrektor SOSW nr 2 (Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8 i XVI LO, ul. Energetyków 13) zaprasza nauczycieli wspomagających szkół podstawowych i gimnazjów 30 marca o godz. 16.00 na otwarte spotkanie dyskusyjne na temat Doradztwa zawodowego oraz aktywizacji zawodowej uczniów niepełnosprawnych.
W spotkaniu weźmie udział przedstawiciel Systemu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Grażyna Truchanowicz oraz opiekun praktyk zawodowych ZSZ nr 8 Ewa Baranowicz.