1270 (1070) 2017-03-17 - 2017-03-23

Czyste powietrze Trójmiasta

W ramach konkursu „Czyste Powietrze Trójmiasta” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku mieszkańcy Gdyni mają możliwość uzyskania dotacji na modernizację źródeł ciepła dzięki dodatkowemu wsparciu miasta.
Poziom dofinansowania może osiągnąć nawet 50% wartości inwestycji.
Najwyższe wsparcie finansowe można uzyskać poprzez likwidację użytkowanego pieca lub kotła węglowego i zastąpienie go ogrzewaniem z miejskiej sieci ciepłowniczej.
Maksymalna wysokość dotacji jest uzależniona od rodzaju zastosowanego ogrzewania w miejsce węgla lub koksu oraz rodzaju budynku i wynosi: do 50 000 zł na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, do 12 500 zł na montaż kotła opalanego gazem lub olejem opałowym, do 10 000 zł na montaż pompy ciepła.
Wniosek należy złożyć do 15 maja. Szczegółowe informacje nt. konkursu oraz wnioski o dofinansowanie znajdują się na stronie Samodzielnego Referatu ds. Energetyki www.gdynia.pl/bip/samodzielny-referat-ds-energetyki/.
Pod uwagę będą brane tylko inwestycje nierozpoczęte.
Kontakt: Samodzielny Referat ds. Energetyki; tel. 58 668 23 50, 51, 52; e-mail: ref.energetyki@gdynia.pl