1270 (1070) 2017-03-17 - 2017-03-23

„Ekspert przez doświadczenie” – wsparcie w potrzebie

Trwa projekt „Ekspert przez doświadczenie”, którego wnioskodawcą jest miasto, a realizatorem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni.
Realizatorzy proponują wsparcie zespołu specjalistów: indywidualne wsparcie pracownika socjalnego, doradcy ds. osób niepełnosprawnych, psychologa, doradcy zawodowego, trenera pracy, indywidualnie dobrane kursy zawodowe.
Program dedykowany jest mieszkańcom Gdyni: pozostającym bez zatrudnienia, z doświadczeniem choroby psychicznej, zainteresowanych zwiększeniem kwalifikacji zawodowych, zdobyciem kompetencji do wspierania w zdrowieniu innych osób po kryzysach psychicznych.
Kontakt: Zespół ds. Doradztwa i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Wendy 7/9), tel.: 785 101 602, 572 333 308, e-mail: i.florianowicz@mopsgdynia.pl.