1270 (1070) 2017-03-17 - 2017-03-23

Uwaga, gdynianie urodzeni w 1965 i 1990 roku

W najbliższych tygodniach ankieterzy (studenci Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni) pod kierunkiem dr Patrycji Bałdys zbierać będą materiał do publikacji książkowej, pt „ Gdynia 1990-2015. Niezwykłe miasto, niezwykli ludzie w niezwykłych czasach”, obrazującej przemiany pod egidą odrodzonego samorządu.
Wydawcą publikacji jest Urząd Miasta Gdyni, a autorką scenariusza i tekstów oraz redaktorem tego przekrojowego opracowania jest Joanna Grajter – pełniąca w owych latach funkcję rzecznika prasowego gdyńskiego samorządu.
Opracowanie powstaje w oparciu o materiały źródłowe, dostępne w Urzędzie Miasta, jednostkach gminy i instytucjach oraz firmach gdyńskich, dane statystyczne, archiwalne publikacje prasowe, wreszcie – i to w znacznym stopniu – na podstawie zebranych relacji współtwórców i świadków przemian, a także refleksji teoretycznych znawców przedmiotu. Jedną z form zbierania materiału są ankiety.
Autorka i opiekun naukowy studentów, zwracają się z uprzejmą prośbą o przychylne ich przyjęcie i o zgodę na udział w przeprowadzanej przez nich ankiecie, adresowanej do dwóch grup gdynian:
– tych, którzy w 1990 r. byli 25-latkami – młodymi, lecz już dojrzałymi ludźmi, którzy znali realia poprzedniego systemu i z dzisiejszej perspektywy mogą ocenić zmiany
– tych, którzy urodzili się w 1990 r – już w wolnej Polsce, a których zdanie o jakości życia i perspektywy rozwojowe młodego pokolenia w Gdyni zarządzanej przez samorząd jest bardzo istotne.
Zebrane na użytek wspomnianej publikacji odpowiedzi zostaną opracowane (jako anonimowe) w postaci raportu, który będzie ciekawym przyczynkiem do portretu Gdyni – zwłaszcza obrazem stanu świadomości przemian, wśród samych gdynian.
Na podstawie umowy między Urzędem Miasta Gdyni i Akademią Marynarki Wojennej dane osobowe respondentów (imię, nazwisko, adres i rok urodzenia) udostępnione zostaną wyłącznie do celów tego badania sondażowego i są prawnie chronione.