1271 (1071) 2017-03-24 - 2017-03-30

Budżet Obywatelski – spotkania w dzielnicy i maratony pisania wniosków

Za nami pierwsze spotkania informacyjne w gdyńskich dzielnicach, przed nami – maratony pisania wniosków do gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. Na to, by złożyć swój projekt, każdy gdynianin ma czas do 14 kwietnia.
Na realizację zadań wybranych przez mieszkańców w tym roku jest 5 310 198 złotych. Pod głosowanie, które odbędzie się w dniach 18 września-2 października, będą mogły zostać poddane projekty dotyczące ładu przestrzennego w zakresie estetyzacji otoczenia; rekreacji; działań inwestycyjnych i remontowych w przestrzeni publicznej z wyłączeniem budynków oraz zmian organizacji ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pieszych, osób niepełnosprawnych, seniorów, rowerzystów i innych uczestników ruchu z ograniczeniem mobilności i komunikacji.
Zgłaszany projekt powinien zakładać ogólnodostępność dla wszystkich mieszkańców. To znaczy, że każdy zainteresowany powinien mieć swobodny dostęp do realizacji przez co najmniej 6 godzin od poniedziałku do piątku oraz przez 10 godzin w soboty i niedziele (w przedziale czasowym 8.00-22.00). W ramach BO nie będzie mógł zatem powstać np. plac zabaw na zamkniętym terenie czy park piknikowy tylko dla mieszkańców jednego osiedla.
Wniosek do Budżetu Obywatelskiego może złożyć każdy mieszkaniec Gdyni, który zyska poparcie 25 mieszkańców zameldowanych w docelowej dzielnicy projektu. Wnioski, które w poprzednich latach zostały pozytywnie zweryfikowane i poddane pod głosowanie mieszkańców, a nie zyskały wystarczającego poparcia, można złożyć jeszcze raz i to bez ponownego zbierania podpisów. Ważne, by planowane przedsięwzięcie było zgodne z tegorocznymi zasadami Budżetu Obywatelskiego.
Kolejną zmianą jest obowiązek wpisania we wniosek tytułu, który wprost wskazywać będzie na tematykę inicjatywy. Wszystkie niezbędne dokumenty – formularze zgłoszeniowe, kosztorysy, oświadczenia właścicieli nieruchomości i wzory umów użyczenia gruntów (dla projektów realizowanych na terenach poza zasobami gminy) – znajdują się już na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego: bo.gdynia.pl.
Każdy, kto chciałby porozmawiać o swoim pomyśle, może przyjść na jedno z 23 spotkań organizowanych we wszystkich dzielnicach miasta. Osoby, które chcą skorzystać z pomocy na etapie wypełniania dokumentów, powinny przyjść na Maraton Pisania Wniosków.
Spotkania w dzielnicach
Babie Doły: 27 marca w godz. 18.00, SP nr 28 (ul. Zielona 53)
Chwarzno-Wiczlino: 30 marca w godz. 18.00, Zespół Szkół nr 15 (ul. Jowisza 60)
Cisowa: 30 marca w godz. 17.30, Zespół Szkół nr 9 (ul. Chylońska 227)
Dąbrowa: 27 marca w godz. 18.00, SP nr 45 (ul. Wiczlińska 33)
Działki Leśne: 22 marca w godz. 17.30, biuro Rady Dzielnicy (ul. Witomińska 8)
Grabówek: 29 marca w godz. 17.30, SP nr 17 (ul. Grabowo 12)
Kamienna Góra: 28 marca w godz. 17.00, Fundacja Kaszubskie Forum Kultury (al. Marsz. Piłsudskiego 18),
Redłowo: 27 marca w godz. 17.00, SP nr 34 (ul. Cylkowskiego 5),
Witomino-Radiostacja, 28 marca w godz. 17.30, I Akademickie LO (ul. Narcyzowa 6)
Wzgórze Św. Maksymiliana, 28 marca w godz. 17.30, Przychodnia Zdrowia (ul. Legionów 67, pokój nr 5)
Maratony pisania wniosków
Dla mieszkańców Wielkiego Kacka, Małego Kacka, Karwin, Dąbrowy: 25 marca w godz. 9.00-12.00, Rada Dzielnicy Karwiny (SP nr 42, ul. Staffa 10)
Dla mieszkańców Babich Dołów, Oksywia, Obłuża, Pogórza: 25 marca w godz. 13.00-16.00, Rada Dzielnicy Oksywie (SP nr 33, ul. Godebskiego 8)
Dla mieszkańców Cisowej, Pustek Cisowskich-Demptowa, Chyloni: 25 marca w godz. 17.00-20.00, Rada Dzielnicy Chylonia (SP nr 10, ul. Morska 192)
Dla mieszkańców Śródmieścia, Kamiennej Góry, Wzgórza św. Maksymiliana, Redłowa, Orłowa: 1 kwietnia w godz. 10.00-13.00, Rada Dzielnicy Śródmieście (SP nr 21, ul. Jana z Kolna 5)
Dla mieszkańców Leszczynek, Grabówka, Działek Leśnych, Witomina-Radiostacji, Witomina-Leśniczówki, Chwarzna-Wiczlina: 1 kwietnia w godz. 15.00-18.00, Zespół Szkół nr 7 (ul. Stawna 4/6)
Ogólnomiejski Maraton, 8 kwietnia w godz. 10.00-16.00, Strefa Startup Gdynia, (PPNT, budynek III, al. Zwycięstwa 96/98).
***
Gotowe wnioski należy składać do 14 kwietnia (o przyjęciu decyduje data doręczenia):
– za pośrednictwem portalu gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego bo.gdynia.pl lub pocztą elektroniczną na adres bo@gdynia.pl
– osobiście: w Laboratorium Innowacji Społecznych przy al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni, Tel. 58 727 39 10, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00 oraz w siedzibach rad dzielnic (adresy rad dzielnic znajdują się na stronie www.gdynia.pl)
– pocztą tradycyjną: na adres Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia z dopiskiem „Projekt – Budżet Obywatelski”.