1271 (1071) 2017-03-24 - 2017-03-30

„Mały procent – wielka sprawa!” Przekaż swój 1% gdyńskim organizacjom pożytku publicznego

Jesteśmy przekonani, że wśród gdyńskich organizacji pożytku publicznego znajdą Państwo tę, która realizuje cele najbliższe Państwa sercu! Dlatego zachęcamy do udziału w kampanii „Mały procent – wielka sprawa”! W związku z trwającym do końca kwietnia okresem rozliczeń podatkowych, dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016, pragniemy przypomnieć Państwu o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających w Gdyni i dla dobra jej mieszkańców.
Podczas ubiegłorocznej akcji 1% organizacje działające na terenie Gdyni zostały wsparte kwotą 11 mln zł! Są to pieniądze, które każdego dnia zmieniają nasze miasto. Do organizacji, które uzyskały największe wsparcie, można zaliczyć Stowarzyszenie Hospicjum św. Wawrzyńca oraz OTOZ Animals prowadzące gdyńskie schronisko Ciapkowo.
Jeśli już wybierzemy organizację, której chcemy przekazać 1% naszego podatku, to w zeznaniu PIT należy wpisać jej numer KRS wybranej organizacji. Spis wszystkich organizacji uprawnionych do otrzymywania 1 procenta podatku można znaleźć w serwisie bazy.ngo.pl/opp. W „Ratuszu” prezentujemy te organizacje, które związane są z naszym miastem i prowadzą działalność na rzecz gdynian. Zachęcamy do przekazywania 1% dla wybranej organizacji:
Fundacja Fundusz Obrony Narodowej
KRS: 0000060775
Strona www.fon.com.pl
e-mail: fundacja@fon.com.pl
ul. Zielona 13A lok.4, 81-113 Gdynia
Działalność patriotyczna upamiętnienia poległych, zaginionych, zesłanych i pomordowanych. Zasadniczym celem Fundacji FON® jest gromadzenie środków finansowych oraz darów w naturze (wyroby z metali i kamieni szlachetnych) w kraju i za granicą dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa Polski. Fundacja FON® wspiera także szpitale wojskowe. Pomaga żołnierskim rodzinom ciężko doświadczonym przez los.
2) Fundacja Podróże Bez Granic
KRS: 0000441552
Strona www.podrozebezgranic.pl
e-mail: podroze@podrozebezgranic.pl
ul. Warszawska 43/1, 81-309 Gdynia
Fundacja Podróże bez Granic zajmuje się promocją i wdrażaniem niekonwencjonalnych form rehabilitacji oraz integracji społecznej osób z niepełnosprawnością. Organizuje m.in. podróże zagraniczne oraz wyjazdy aktywizacyjne. Poprzez swoje działania rozbudza chęć do wyjścia poza własne ograniczenia bez względu na ich naturę, kreuje postawy otwartości na świat i innych ludzi, promuje nowatorskie metody rehabilitacji i budowania samodzielności życiowej poprzez sport, turystykę, rekreację, zachęca do „wyjścia z czterech ścian” i działania, propaguje pozytywne podejście do świata.
Fundacja Zmiany
KRS: 0000358021
Strona www.fundacjazmiany.pl
e-mail: fundacjazmiany@wp.pl
ul. Ujejskiego 31/2, 81-426 Gdynia
Zajmuje się rehabilitacją medyczną niepełnosprawnych (masaże i gimnastyka usprawniająca), udziela im wsparcia merytorycznego w kontaktach z urzędami, bankami, służbą zdrowia itp., zapewnia wsparcie dwu asystentów osoby niepełnosprawnej w codziennych interakcjach ze społeczeństwem, prowadzi doradztwo w zakresie możliwości korzystania z rehabilitacji medycznej, zawodowej i społecznej. Prowadzi też akcję uświadamiania pracodawców na temat korzyści wynikających z zatrudniania niepełnosprawnych. W miarę pozyskanych środków finansowych stara się wspierać materialnie niepełnosprawnych w nagłych sytuacjach kryzysowych, wymagających szybkiej interwencji.
Uczniowski Klub Sportowy Galeon
KRS: 000058457
Strona www.galeonjudo.pl
e-mail: uks.galeon@wp.pl
ul. Morska 89-91, 81-222 Gdynia
Klub zajmuje się upowszechnianiem kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w szczególności mieszkańców Gdyni. Duży nacisk kładziony jest na rozwój i promocję judo jako sportu dla wszystkich poprzez organizowanie różnych szkoleń.
Fundacja Inicjatyw Twórczych „Fordewind”
KRS: 0000444708
e-mail: kpluta@fundacjafordewind.pl
ul. Gen. Marii Wittekówny 10B/1,
81-173 Gdynia
Inicjatywy twórcze prowadzone przez Fundację „Fordewind” to narzędzia, które pozwalają w atmosferze przyjaźni i wspólnej przygody zdobyć cenne umiejętności praktyczne. Poprzez warsztaty filmowe, wydarzenia kulturalne czy wymiany młodzieżowe uczestnicy uczą się efektywnej pracy w grupie, planowania, skutecznej komunikacji, odpowiedzialności i twórczego rozwiązywania problemów. Głównym celem Fundacji jest szeroko pojęta działalność edukacyjna i kulturalna, wychowanie dzieci i młodzieży oraz wyrównywanie szans w dostępie do kultury i sztuki. Realizowane projekty mają także na celu podnoszenie aktywności obywatelskiej młodzieży, wspieranie przedsiębiorczości i budowanie wrażliwości społecznej.
Stowarzyszenie Rodzin Chorych na Zespół Marfana oraz Inne Zespoły Genetycznie Uwarunkowane „Pomóżmy Naszym Dzieciom”
KRS: 0000047797
Strona www.marfan.pl
e-mail: marfanpl@gmail.com
ul.Świętojańska 49/17, 81-391 Gdynia
Stowarzyszenie zajmuje się wspieraniem osób niepełnosprawnych, szczególnie ze schorzeniami genetycznymi tkanki łącznej (schorzenia Marfana i marfanopodobne).
Stowarzyszenie oferuje pomoc chorym i ich rodzinom w związku z diagnozą, leczeniem, rehabilitacją, edukacją oraz innymi sprawami życiowymi. Ponadto zajmuje się pomocą społeczną, w tym pomocą dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniem ich szans.
Fundacja „Gdyński Most Nadziei”
KRS: 0000262786
Strona www.mostnadziei.pl
e-mail: fundacja@mostnadziei.pl
ul. Władysława IV 51, 81-384 Gdynia
Fundacja „Gdyński Most Nadziei” od roku 2006 realizuje w Gdyni ogólnopolski program Akademia Walki z Rakiem, w ramach którego wspiera chorych na raka mieszkańców Gdyni, jak również ich rodziny i bliskich. Fundacja zapewnia bezpłatną pomoc specjalistów. Organizuje terapie indywidualne oraz grupowe, zajęcia ruchowe, zajęcia artystyczne, warsztaty edukacyjne. Jest również pomysłodawcą oraz organizatorem kampanii społecznej „Odważni Wygrywają” poruszającej zagadnienie profilaktyki raka jądra i dbałości o zdrowie wśród młodych mężczyzn.
Stowarzyszenie In gremio
KRS: 000008919
Strona: www.ingremio.edu.pl
E-mail: ingremio@razem.pl
ul. Strażacka 15, 81-616 Gdynia
Stowarzyszenie In gremio prowadzi w Gdyni jedną z najlepszych niepublicznych szkół podstawowych (Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa), bezpieczne, kameralne gimnazjum będące pierwszą niepubliczną szkołą mistrzostwa sportowego w Trójmieście (Pierwsze Społeczne Gimnazjum Szkoła Mistrzostwa Sportowego), pierwszą niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną RAZEM oraz Centrum Muzyczne RYTM dla dzieci i młodzieży. Najważniejszym zadaniem, jakie stawia przed sobą stowarzyszenie jest wychowywanie i pomaganie. Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w propagowaniu alternatywnych środków transportu miejskiego – szczególnie rowerów, podejmuje działania z zakresu edukacji ekologicznej oraz obywatelskiej.
Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między Słowami”
KRS: 0000374172
Strona www.miedzy-slowami.org.pl
e-mail: fundacja@miedzy-slowami.org.pl
ul. Traugutta 2, 81-388 Gdynia
Fundacja „Między Słowami” to zespół profesjonalistów łączących multidyscyplinarne wykształcenie z pasją pomocy ludziom spychanym przez trudności z porozumiewaniem się na boczny tor. Ponieważ nikt inny nie rozumie afazji tak dobrze, jak osoby nia dotknięte, fundacja skrzętnie zapisuje ich problemy i refleksje. Są wsparciem sami dla siebie, doradcami. Celem fundacji jest podnoszenie jakości życia osób z afazją – poprzez skuteczną pomoc w społecznej reintegracji i wsparcie w procesie odbudowy ich świata.
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Integracji „TACY SAMI”
KRS: 0000136608
Strona www.gss.edu.pl
e-mail: szkola.gss@gmail.com
ul. Kapitańska 37, 81-249 Gdynia
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Integracji „TACY SAMI” jest organem prowadzącym Gdyńską Szkołę Społeczną, która powstała dzięki inicjatywie grupy nauczycieli i rodziców we wrześniu 1990. Szkoła ma charakter integracyjny i uczą się w niej dzieci z całkowitą lub częściową dysfunkcją wzroku.
Fundacja Nadaktywni
KRS: 0000367665
Strona www.fundacjanadaktywni.org
e-mail: nadaktywni@gmail.com
Starowiejska 10/12 lok.25, 81-356 Gdynia
Fundacja łączy pokolenia, pomaga potrzebującym, sprawia radość pensjonariuszom gdyńskich domów opieki społecznej i hospicjum, wyciąga seniorów z domu. Grupa międzypokoleniowych wolontariuszy od 6 lat działa w projekcie „Manual Factory dzierganie z sercem”, poświęcając swój czas i umiejętności na wydzierganie koców, szali i skarpetek dla pensjonariuszy Hospicjum Stacjonarnego w Gdyni, mieszkańców domów opieki społecznej, dzieci – pacjentów trójmiejskich szpitali. Od 5 lat organizuje w miejskiej przestrzeni obchody Międzynarodowego Dnia Dziergania w Miejscach Publicznych.