1271 (1071) 2017-03-24 - 2017-03-30

Odkryj moc mediacji

WSAiB (ul. Kielecka 7) wraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 zapraszają 6 kwietnia na konferencję „Odkryj moc mediacji”.
Uczestnicy dowiedzą się jak prowadzić negocjacje, rozwiązywać konflikty, motywować do lepszej pracy i zaangażowania. Konferencja skierowana jest do przedstawicieli szkół: dyrektorów, mediatorów szkolnych, pedagogów, psychologów i nauczycieli oraz pracowników instytucji samorządowych.
Spotkanie odbędzie się w auli WSAiB. Konferencja jest bezpłatna, obowiązują zapisy. Zgłoszenia do 5 kwietnia pod tel. 58 660 74 10 lub e-mail: rekrutacja@wsaib.pl.
Szczegóły na www.wsaib.pl.