1271 (1071) 2017-03-24 - 2017-03-30

Pomogą zwierzętom

Na terenie naszego miasta i Trójmiasta działają placówki, które pomogą bezdomnym i dzikim zwierzętom.
W zależności od tego, jakim zwierzętom potrzebna jest pomoc, należy kontaktować się z niżej wymienionymi podmiotami:
– Zwierzęta dzikie, w tym ptaki: Gabinet Weterynaryjny s.c. (ul. Rdestowa 6/2), tel. 58 629 62 29, lek. wet. Dorota Kałkowska-Pozarzycka – tel. kom. 607 813 617 lub lek. wet. Michał Michalski – tel. kom. 502 569 857, e-mail: gabinet@doktorzyvet.pl.
– Zwierzęta łowne: Gabinet Weterynaryjny w Redzie (ul. Jaśminowa 11), lek. wet. Łukasz Małyszko – tel. kom. 790 777 233, e-mail: kontakt@wet-reda.pl
– Zwierzęta bezdomne: OTOZ Animals Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo” (ul. Małokacka 3a), tel. 58 622 25 52, tel. kom. 516 169 626.
– Zdarzenia wszystkich wymienionych grup: Ekopatrol – jednostka Straży Miejskiej, która reaguje na wszelkie zgłoszenia dotyczące zwierząt żyjących w Gdyni. Bezpłatny tel. alarmowy: 986 lub tel. 58 660 11 83, e-mail: ekopatrol-sm@gdynia.pl.