1271 (1071) 2017-03-24 - 2017-03-30

Program „Aktywny Samorząd” 2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Moduł I zakłada pomoc:
– w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
– w uzyskaniu prawa jazdy kategorii „B”,
– w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
– w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
– w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
– w utrzymaniu sprawności technicznej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
– w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowania do kosztów pobytu dziecka w przedszkolu, żłobku dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, aktywnych zawodowo, pełniących rolę opiekuna prawnego),
W ramach modułu można też uzyskać dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
Moduł II zakłada pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dofinansowania do nauki w szkole wyższej lub policealnej lub kolegium lub przewodu doktorskiego otwartego poza studiami doktoranckimi dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności).
Terminy przyjmowania wniosków:
Moduł II semestr letni – 1-30.03.2017 r.
Moduł II semestr zimowy – 1.08-10.10.2017 r.
Moduł I od 3.04-30.08.2017 r.
Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie MOPS (ul. Grabowo 2, pokój nr 41) w poniedziałki w godz. 11.00-17.00, wtorki, środy, piątki w godz. 8.00-13.00. Informacje telefoniczne pod nr tel. 58 625 93 36.
Formularze wniosków można pobrać w siedzibie MOPS lub ze strony www.mopsgdynia.pl – zakładka „Aktywny samorząd”.