1271 (1071) 2017-03-24 - 2017-03-30

Ruszył konkurs „Przyjazna dzielnica”

23.03.2017 r.

Ruszyła II edycja konkursu „Przyjazna dzielnica”, który dedykowany jest gdyńskim radom dzielnic i ich mieszkańcom. Pula nagród wynosi 550 000 zł, z czego na każdą z dzielnic przypada 25 000 zł. Konkurs ma na celu budowanie lokalnej społeczności w oparciu o wspólne diagnozowanie potrzeb i kreowanie dla nich stosownych rozwiązań. Pozyskiwane środki służyć mają podnoszeniu jakości życia wszystkich mieszkańców.

Na najlepsze pomysły zostaną przekazane środki z budżetu miasta, umożliwiające realizację poszczególnych projektów w każdej z 22 dzielnic Gdyni. Środki mogą w wyniku głosowania zostać przeznaczone na jeden lub kilka projektów.


Składane wnioski dotyczyć mogą rocznych lub wieloletnich projektów zadań gminy w zakresie integracji mieszkańców dzielnicy, organizacji czasu wolnego dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych, działań kulturalnych, sportowych, podnoszenia poczucia bezpieczeństwa, a także działań na rzecz rodziny. Środki konkursu nie mogą być przeznaczone na projekty inwestycyjne i remontowe – wyjaśnia wiceprezydent Michał Guć.
 

Rady dzielnic wraz z przynajmniej dwoma partnerami przygotowują wnioski konkursowe przyjęte stosowną uchwałą rady dzielnicy. Następnie składane są one w Urzędzie Miasta Gdyni w Kancelarii Ogólnej lub w Centrum Aktywności Obywatelskiej. Ostatnim krokiem konkursu jest poddanie złożonych prawidłowo wniosków ocenie mieszkańców i wyłonienie najlepszych projektów do realizacji.

 
Termin składania wniosków w tegorocznej edycji konkursu „Przyjazna Dzielnica” upływa 7 lipca 2017 r., a wyniki konkursu poznamy 10 października.
 

Wszelkie dodatkowe informacje można znaleźć na stronach portali internetowych www.gdynia.pl i www.bo.gdynia.pl oraz we wszystkich siedzibach rad dzielnic.


Fot. Marek Sałatowski 
  • Gdynia z lotu ptaka fot. Marek Sałatowski